FACULTY OF PHYSICS & ENGINEERING PHYSICS

DEPARTMENT OF NUCLEAR PHYSICS - NUCLEAR ENGINEERING - MEDICAL PHYSICS

  • Chúc mừng NCS Lê Hoàng Chiến đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo ngày 03/04/2021
  • Kí kết hợp tác đào tạo nhân lực hạt nhân tháng 1/2014

Links

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo           canti1