bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Download danh sách nghiên cứu sinh Bộ môn >>

 NGHIÊN CỨU SINH ĐÃ BẢO VỆ

Hoang Duc Tam

1. Hoàng Đức Tâm

Năm: 12/2012-12/2015

Đề tài: Nghiên cứu xác định bề dày thép C45 bằng phương pháp gamma tán xạ sử dụng đầu dò nhấp nháy NaI(Tl)

Subject: determining the thickness of C45 steel plates by gamma scattering method using a NaI(Tl) detector

CBHD: GS.TS. Châu Văn Tạo

Đã bảo vệ : năm 2015

2. Trần Xuân Hồi

Năm: 12/2013-12/2016

Đề tài: Nghiên cứu định liều chiếu trong cho nhân viên bức xạ đối với đồng vị I-131 dưa trên kỹ thuật lấy mẫu không khí.

Subject: Research on estimating the interal dose from I-131 for radiation workers using air sampling technique

CBHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng 

CBHD: PGS.TS. Huỳnh Trúc Phương

Đã bảo vệ : năm 2018

Nguyen Quoc Hung

3. Nguyễn Quốc Hùng

Năm: 12/2012-12/2015

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ đo gamma phông thấp ứng dụng trong khảo sát môi trường

Subject: Low background detector system for environmental radiation study

CBHD: TS. Võ Hồng Hải

CBHD: GS.TS. Masaharu Nomachi

Đã bảo vệ : năm 2018

4. Lê Thị Quỳnh Hương

Năm: 12/2014-12/2017

Đề tài: Nghiên cứu hiện tượng tái xuất hiện của kết cặp trong hạt nhân nguyên tử.

Subject: Research on pairing reentrance in atomic nuclei.

CBHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hưng

CBHD: TS. Hoàng Anh Tuấn Kiệt

Đã bảo vệ : năm 2019

5. Trần Ái Khanh

Năm: 12/2012-12/2015

Đề tài: Nghiên cứu tối ưu che chắn kích thước phòng X Quang bằng phương pháp Monte Carlo

Subject: Study on The Shielding Optimization for Radiographic Rooms  by Monte Carlo Method

CBHD: PGS.TS. Mai Văn Nhơn

CBHD: PGS.TS. Trương Thị Hồng Loan

Đã bảo vệ : năm 2019

6. Lưu Anh Tuyên:

Năm: 12/2011-12/2014

Đề tài: Ứng dụng kỹ thuật đo thời gian sống positron và nhiễu xạ tia X nghiên cứu cấu trúc của zeolite 4A và ZSM-5

Subject:

CBHD: PGS.TSKH. Lê Chí Cương

Đã bảo vệ : năm 2019

7. Dương Thanh Tài

Năm: 12/2014-12/2017

Đề tài: Đo đạc và tính toán phân bố liều trong xạ trị điều biến cường độ sử dụng các ngàm chuyển động độc lập (JO-IMRT) với hệ máy gia tốc tuyến tính Siemens Primus.

Subject: Measurement and calculation of dose distribution for JO-IMRT planned on Siemens Primus accelerator.

CBHD: TS. Nguyễn Đông Sơn

CBHD: PGS.TS. Trương Thị Hồng Loan

Đã bảo vệ : năm 2019

8. Nguyễn Duy Sang

Năm: 12/2013-12/2016

Đề tài: Nghiên cứu bột ớt đã qua chiếu xạ gamma bằng cơ chế nhiệt huỳnh quang

Subject: The study on gamma-irradiated chili powder with thermoluminescence technique

CBHD: TS. Trần Văn Hùng

CBHD: PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 

Đã bảo vệ : năm 2019

9. Nguyễn Thị CẩmThu

Năm: 12/2012-12/2015

Đề tài: Nghiên cứu đánh giá và tối ưu hoá trong xạ trị điều biến cường độ chùm proton

Subject:

CBHD: TS. Nguyễn Thái Bình

CBHD: PGS.TS. Mai Văn Nhơn

Đã bảo vệ : năm 2020

LeTanPhuc

10. Lê Tấn Phúc

Năm: 9/2016 - 9/2019.

Đề tài: Ảnh hưởng của hiệu ứng kết cặp và các dao động tập thể lên cấu trúc hạt nhân tại nhiệt độ bằng không và nhiệt độ hữu hạn.

Subject: Effects of pairing correlation and collective vibrations on nuclear structure at zero and finite temperatures

CBHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hưng

Đã bảo vệ : năm 2020

11. Lê Hoàng Chiến

Năm: 12/2014-12/2017

Đề tài: Mô tả vi mô phản ứng va chạm hạt nhân-hạt nhân ở năng lượng thấp

Subject: Microscopic description of nucleus-nucleus collision at low energies

CBHD: GS.TS. Đào Tiến Khoa                      

CBHD: GS.TS. Châu Văn Tạo

Đã bảo vệ : năm 2021

 NGHIÊN CỨU SINH ĐANG THỰC HIỆN

1. Nguyễn Anh Tuấn

Năm: 12/2014-12/2017

Đề tài: Nghiên cứu quá trình gia tốc chùm positron trong trường plasma.

Subject: Study on the process of acclerating positron beam in plasma field.

CBHD: GS.TS. Châu Văn Tạo

CBHD : Prof. Chary Rangacharyulu

2. Nguyễn Trần Thọ

Năm: 12/2014-12/2017

Đề tài: Nghiên cứu bán kính phân bố mật độ proton của các đồng vị boron giàu neutron bằng phương pháp đo tiết diện thay đổi điện tích.

Subject: Study of proton distribution radii of neutron-rich boron isotopes by charge-changing cross section measurements.

CBHD: GS.TS Lê Hồng Khiêm 

CBHD: PGS.TS. Trương Thị Hồng Loan

3. Cao Văn Chung 

Năm: 12/2014-12/2017

Đề tài: Nghiên cứu chuẩn đoán nhiễu nơ tron gây bởi thăng giáng và dao động bên trong vùng hoạt lò phản ứng PWR.

Subject: Study on analysis of neutron noise induced by in-core fluctuations and vibrations in PWRs.

CBHD: PGS.TS. Trần Hoài Nam

CBHD: TS. Trần Văn Hùng

VoHoangNguyen

4. Võ Hoàng Nguyên 

Năm: 12/2015 - 12/2018

Đề tài: Nghiên cứu và phát triển phương pháp triệt thành phần tán xạ nhiều lần trong phổ gamma tán xạ.

Subject: Research and developing a method for disposing multi-scatter component in the gamma scattering spectra.

CBHD: GS.TS. Châu Văn Tạo 

NCS.Nguyen Hoang Tung 2015

5. Nguyễn Hoàng Tùng

Năm: 12/2015 - 12/2018

Đề tài: Ứng dụng trường trung bình tự hợp để nghiên cứu cấu trúc của các hạt nhân nặng có số khối lẻ.

Subject: Structure of odd-even heavy nuclei from self-consistent mean-field models.

CBHD: TS. Trần Viết Nhân Hào

CBHD: GS. P. Quentin
LeQuangVuong

6. Lê Quang Vương

Năm: 9/2016 - 9/2019.

Đề tài: Nghiên cứu và chuẩn hoá phương pháp phân tích mẫu môi trường dạng lỏng và rắn sử dụng hệ phổ kế gamma.

Subject: Study of the optimal method to analyse environmental sample using the gamma spectrometry.

CBHD: PGS.TS.Trần Thiện Thanh

CBHD: PGS.TS.Lê Công Hảo

HuynhDinhChuong

7. Huỳnh Đình Chương

Năm: 9/2016 - 9/2019.

Đề tài: Nghiên cứu tối ưu hoá phương pháp xác định sự phân bố hoạt độ của đồng vị phóng xạ phát gamma bên trong thùng chứa rác thải hạt nhân.

Subject: Study of the optimal method to determine the activity distribution of radioisotopes in nuclear waste drum

CBHD: PGS.TS. Trần Thiện Thanh

thu 4 300x279

8. Huỳnh Nguyễn Phong Thu

Khóa học: 12/2016-12/2019

Đề tài: Nghiên cứu xác định một số tham số ảnh hưởng đến nồng độ phóng xạ radon trong đất

Subject: Determination of some factors affecting radon concentration in soil

CBHD: PGS.TS. Lê Công Hảo

CBHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Đông

Giang

9. Phan Thị Thùy Giang

Khóa học : 12/2016-12/2019

Đề tàiĐánh giá các thông số an toàn và tối ưu hóa quản lý nhiên liệu vùng hoạt lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.

Subject: Evaluation of safety parameters and in-core fuel management optimization applied to research reactor.

CBHD: PGS. TS. Đỗ Quang Bình

CBHD: PGS.TS. Trần Hoài Nam

PhanLongHo

10. Phan Long Hồ

Khoá học: 7/2017 - 7/2020

Đề tài: Khảo sát và nghiên cứu phông phóng xạ trong nước ngầm tại một số vùng Tây Nam Bộ bị xâm nhập mặn.

Subject: Survey of radioactivityin groundwater of some saltwater intrusion areas in the Vietnamese Mekong Delta.

CBHD: GS.TS Châu Văn Tạo

CBHD: PGS.TS. Trần Thiện Thanh

NguyenTriToanPhuc copy

11. Nguyễn Trí Toàn Phúc

Khoá học: 12/2018-12/2021

Đề tài: Nghiên cứu các hiệu ứng cấu trúc hạt nhân trong các phản ứng chuyển nucleon và alpha

Subject: Study of nuclear structure effects in nucleon and alpha transfer reactions

CBHD: GS. TS. Đào Tiến Khoa

CBHD: TS. Võ Hồng Hải

Chau Thanh Tai

12. Châu Thành Tài

Khoá học: 12/2019 - 2022

Đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm tiết diện và phổ gamma tức thời từ phản ứng (n,g) của hạt nhân V-51 và La-139 ứng dụng chùm tia nơtron nhiệt và hệ phổ kế triệt Compton 

Subject: The study of cross section and prompt-gamma spectrum from (n,g) reaction of V-51 and La-139 by thermal neutron beam and anti-Compton system

CBHD: PGS.TS. Trần Thiện Thanh

CBHD: TS. Phạm Ngọc Sơn

Nguy n V n Th ng 2145

13. Nguyễn Văn Thắng

Khoá học: 2020 - 2023

Đề tài: Nghiên cứu sự tích tụ theo thời gian của các đồng vị phóng xạ phổ biến trong đất nông nghiệp và những tác động đến môi trường và con người

Subject: Studying long-term accumulations of popular radionuclides in agricultural soils and environmental impacts

CBHD: PGS.TS. Lê Công Hảo

NCS HuynhThanhNhan

14. Huỳnh Thanh Nhẫn

Khoá học: 12/2020 - 2023

Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật kiểm tra không phá hủy để phát hiện và đánh giá khuyết tật hoặc ăn mòn của vật liệu

Subject: Study and application of non-destructive testing techniques to detecting and evaluating defects or corrosion of materials

CBHD: GS.TS. Châu Văn Tạo

NCS Huy175

15.Đặng Quang Huy

Khóa học: 12/2020-2023

Đề tài: Nghiên cứu tối ưu liều xạ bằng phương pháp hình ảnh

Subject: Study of radiation dose optimization by imaging methods

CBHD: GS.TS Châu Văn Tạo

CBHD: TS. Hoàng Thị Kiều Trang
Minh web

16. Lê Hoàng Minh

Khóa học: 12/2020-2023

Đề tài: Nghiên cứu và phát triển phương pháp phân tích nguyên tố bằng tỉ số tán xạ Rayleigh-Compton sử dụng đầu dò Si(Li).

Subject: Study and developing a method for the element analysis by Rayleigh-Compton scattering ratio using Si(Li) detector.

CBHD: PGS. TS. Trần Thiện Thanh
NCS PhanQuocUy

17. Phan Quốc Uy

Khoá học: 12/2020 (hệ dự bị NCS)

Đề tài: Nghiên cứu tối ưu hóa các phương pháp đảm bảo chất lượng trong xạ trị kỹ thuật cao

Subject:  Studying to optimize quality assurance methods in high technique radiotherapy

CBHD: GS.TS Châu Văn Tạo

CBHD: PGS. TS. Trần Thiện Thanh

 

 FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1