FACULTY OF PHYSICS & ENGINEERING PHYSICS

DEPARTMENT OF NUCLEAR PHYSICS - NUCLEAR ENGINEERING - MEDICAL PHYSICS

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC

Theo phương thức Giảng dạy môn học có thực hiện luận văn

(PHƯƠNG THỨC 2)

Chuyên ngành: Vật lí hạt nhân nguyên tử và năng lượng cao

Stt Tên môn học Số tín chỉ
LT TH* Tổng
A Kiến thức chung 4

1.

Triết học 4   4

      2.

Ngoại ngữ    
B Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 38
I Môn học bắt buộc 19

3.

Phương pháp luận Nghiên cứu khoa học 2   2
4.

 

Lý thuyết hạt nhân 1 3 1 4
5.

 

Lý thuyết hạt nhân 2 2 1 3
6.

 

Thiết bị và phương pháp ghi bức xạ 3 1 4
7.

 

Xử lý số liệu 2 1 3
8.

 

An toàn và liều lượng 2 1 3
II Môn tự chọn 19/77

9.

Vật lý lò phản ứng và nhà máy điện hạt nhân 3 1 4

10.

Ứng dụng phần mềm trong VLHN 2 1 3
11.

 

Máy gia tốc 2 1 3
12.

 

Các vấn đề mới 2 1 3
13.

 

Vật lý hạt cơ bản 3 1 4
14.

 

Thực tập vật lý hạt nhân   4 4
15.

 

1A. Tán xạ lượng tử 3 1 4
16.

 

2A. Ứng dụng hạt nhân trong công nghệp 2 1 3
17.

 

3A. Phương pháp phân tích hạt nhân 3 1 4
18.

 

1B. Ứng dụng hạt nhân trong Nông nghiệp và Y học 2 1 3

19.

2B. Cơ sở vật lý trong xạ trị 2 1 3
20.

 

3B. Xử lý ảnh y khoa 2 1 3
21.

 

Condensed Matter Theory II 2 1 3
22.

 

Electrodynamics 2 1 3
23.

 

General Relativity 2 1 3

24.

High Energy Physics II 2 1 3
25.

 

Mathematics for Physics 2 1 3
26.

 

Nuclear Physics in the Universe 2 1 3
27.

 

Optical Properties of Matter 2 1 3
28.

 

Quantum Field Theory I 2 1 3

29.

Quantum Field Theory II 2 1 3
30.

 

Quantum Mechanics 2 1 3
31.

 

Solid State Theory I 2 1 3
32.

 

Synchrotron Radiation Spectroscopy 2 1 3
C Luận văn 12
FaLang translation system by Faboba

Links

 


   logo Truong KHTN 2021  physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo           canti1