FACULTY OF PHYSICS & ENGINEERING PHYSICS

DEPARTMENT OF NUCLEAR PHYSICS - NUCLEAR ENGINEERING - MEDICAL PHYSICS

HỘI CỰU SINH VIÊN BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

1. BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU SINH VIÊN VLHN-KTHN

2. TIÊU CHÍ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI CỰU SINH VIÊN VLHN-KTHN

3. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ SINH VIÊN VLHN-KTHN

3.1 Quy chế hoạt động

3.2 Đơn xin hỗ trợ từ quỹ hỗ trợ sinh viên

4. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

5. DANH SÁCH NHÀ TÀI TRỢ QUỸ CỰU SINH VIÊN

6. LIÊN HỆ


1. BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU SINH VIÊN VLHN-KTHN

Chủ tịch

Hinh anh Hieu
Nguyễn Trung Hiếu
Bệnh viện Ung Bướu tp.HCM
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó chủ tịch

Nguyễn Tấn Châu

Bệnh viện Chợ Rẫy

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó chủ tịch

Lưu Anh Tuyên

Trung tâm Kỹ thuật hạt nhân Tp HCM

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thư ký

 

Lê Thành Tụ

Trường ĐH KHTN Tp HCM

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giám đốc điều hành (CEO)

Lục Minh Trưởng

Sinh Long Healthcare

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

PhanLongHo

Phan Long Hồ

Viện Y tế Công cộng TP.HCM

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chi Khanh

Trần Ái Khanh

Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Tiền Giang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 >>Quay về đầu trang


 2. TIÊU CHÍ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI CỰU SINH VIÊN VLHN-KTHN

- Gây quỹ Cựu sinh viên nhằm hỗ trợ sinh viên Bộ môn Vật lý hạt nhân - Kỹ thuật hạt nhân

 

quyCSV 2020

 

- Trao học bổng cho sinh viên các ngành Vật lý hạt nhân và Kỹ thuật hạt nhân

traoHB 2020

 

- Tổ chức họp mặt ngày 20-11

le20112020

 

- Hỗ trợ tổ chức hội thảo giao lưu và hướng nghiệp cho sinh viên

Picture4

 

- Hợp tác với Bộ môn trong giảng dạy và nghiên cứu

Picture5

 >>Quay về đầu trang


3. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ SINH VIÊN VLHN-KTHN

3.1 Quy chế hoạt động

QUY CHẾ

QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG
QUỸ
HỖ TRỢ SINH VIÊN VẬT LÝ HẠT NHÂN-KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân – KTHN, Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG-HCM

  

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng quy chế

Quy chế này quy định về những việc sau:

- Tổ chức, quản lý, phát triển và sử dụng Quỹ Hỗ trợ Sinh viên Vật lý Hạt nhân-Kỹ thuật Hạt nhân (gọi tắt là Quỹ HT-SVHN);

- Trách nhiệm và quyền hạn của Ban quản lý Quỹ HT-SVHN trong việc quản lý, phát triển và sử dụng Quỹ.

Điều 2. Mục tiêu hoạt động Quỹ HT-SVHN

Quỹ HT-SVHN được thành lập trên cơ sở vận động sự đóng góp tự nguyện và ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cựu sinh viên để cùng Bộ môn Vật lý hạt nhân – Kỹ thuật hạt nhân, Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên ĐHQG-HCM, giúp đỡ sinh viên khó khăn có nỗ lực trong học tập, khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và khen thưởng sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.

Điều 3. Thời điểm và đối tượng vận động đóng góp Quỹ HT-SVHN

 1. Việc vận động đóng góp xây dựng Quỹ HT-SVHN được thực hiện mỗi năm một lần vào trước ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11). Các tổ chức, cá nhân có thể đóng góp một lần hoặc nhiều lần trong năm.
 2. Quỹ HT-SVHN sẵn sàng tiếp nhận trên tinh thần tự nguyện ủng hộ của các đối tượng như sau:

- Cựu sinh viên Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên ĐHQG-HCM

- Thầy cô, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Điều 4. Nội dung sử dụng Quỹ HT-SVHN

Nội dung sử dụng Quỹ HT-SVHN cụ thể như sau:

 1. Hỗ trợ sinh viên bộ môn VLHN-KTHN kinh phí tổ chức Lễ Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam 20-11 hằng năm.
 2. Hỗ trợ kinh phí thăm viếng và tặng quà Quý thầy cô nghỉ hưu trong dịp Ngày Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam 20-11 hằng năm, hoặc những lúc ốm đau
 3. Tặng học bổng hỗ trợ sinh viên chi phí học tập. Học bổng trao cho các lớp vào Lễ Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam 20-11 hằng năm.
 4. Giúp đỡ sinh viên chi phí điều trị và viện phí khi ốm đau phải nhập viện (xét duyệt theo từng hoàn cảnh và tình trạng bệnh lý).

Sinh viên được xét duyệt hỗ trợ cần phải:

- Có đơn xin hỗ trợ theo mẫu của Ban Quản lý Quỹ HT-SVHN,

- Có giấy tờ chứng minh đã được điều trị tại bệnh viện, bao gồm mô tả sơ lượt tình trạng bệnh lý và phương pháp điều trị (giấy xuất viện hoặc hóa đơn viện phí).

 1. Cho sinh viên mượn tiền đóng học phí khi gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, hoặc khi gia đình gặp thiên tai khiến ảnh hưởng đến khả năng đóng học phí của sinh viên.
 2. Khen thưởng sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc. Sinh viên được khen thưởng là tác giả chính của công trình được đăng trên tạp chí khoa học hoặc báo cáo (oral hoặc poster) tại các hội nghị khoa học trong nước hoặc quốc tế.
  - Khen thưởng nhằm hỗ trợ sinh viên một phần chi phí đi lại và ăn ở. Nếu sinh viên được khen thưởng hoặc hỗ trợ kinh phí khác thì không được xét thưởng thêm.

  - Sinh viên cần trình vé máy bay hoặc tàu xe (nếu có), thư mời báo cáo (oral hoặc poster) của ban tổ chức, đơn xin hỗ trợ kinh phí có xác nhận của Giáo viên hướng dẫn để làm minh chứng.

  - Nếu hội nghị diễn ra sau khi tốt nghiệp, sinh viên chỉ được khen thưởng khi công bố kết quả (báo cáo hội nghị hoặc đăng tạp chí) không quá sáu tháng sau khi sinh viên nhận bằng tốt nghiệp.

 - Nếu sinh viên trình bày cùng một nội dung khoa học tại nhiều Hội nghị khác nhau thì chỉ được xét khen thưởng một lần.

 1. Khen thưởng sinh viên tốt nghiệp thủ khoa của các lớp.

Sinh viên được khen thưởng phải đạt các tiêu chí sau:

- Tốt nghiệp đại học loại giỏi,

- Có điểm trung bình cao nhất lớp,

- Tham gia tích cực vào các hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội, thiện nguyện của bộ môn, nhà trường và xã hội. Sinh viên có thể dùng hình ảnh hoặc giấy chứng nhận của cơ quan/đoàn thể để minh chứng cho các hoạt động đóng góp cho xã hội.

Trong trường hợp lớp không có sinh viên đạt tiêu chí, phần thưởng sẽ được tặng chung cho lớp.

 1. Hỗ trợ kinh phí hoạt động các câu lạc bộ học thuật của sinh viên.
 2. Hỗ trợ kinh phí mua sắm các trang thiết bị cơ bản phục vụ chung cho việc học tập của tất cả sinh viên của Bộ môn. Việc mua sắm thiết bị phải được xét duyệt thông qua ý kiến của Ban quản lý Quỹ HT-SVHN.

Điều 5. Ban quản lý Quỹ HT-SVHN

 1. Quỹ HT-SVHN được quản lý bởi Ban quản lý Quỹ do Bộ môn VLHN-KTHN và Hội Cựu Sinh viên VLHN đề cử.
 2. Ban quản lý Quỹ HT-SVHN gồm 09 thành viên, trong đó có 07 thành viên là Ban chấp hành Hội Cựu Sinh Viên VNHN-KTHN và 02 thành viên thuộc Bộ môn Vật lý hạt nhân – KTHN. Thành viên Ban quản lý giai đoạn 2017-2020 như sau:
 • Ông Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng Ban,
 • Ông Nguyên Tấn Châu, Phó Ban,
 • Ông Lê Thành Tụ, Uỷ viên,
 • Ông Lưu Anh Tuyên, Uỷ viên,
 • Ông Lục Minh Trưởng, Uỷ viên,
 • Ông Phan Long Hồ, Uỷ viên,
 • Bà Trần Ái Khanh, Uỷ viên,
 • Ông Trần Thiện Thanh, Thư ký,
 • Bà Hoàng Thị Kiều Trang, Thủ quỹ.

Các thành viên Ban quản lý Quỹ HT-SVHN có quyền biểu quyết và ý kiến ngang nhau. Khi cần xin ý kiến xét duyệt chi của Ban quản lý Quỹ qua email, trong vòng 05 ngày làm việc (thứ 2 đến thứ 6) các thành viên trong Ban quản lý Quỹ phải trả lời đồng ý hoặc không đồng ý. Nếu thành viên nào không trả lời email thì xem như là không hợp lệ. Việc xét duyệt chỉ được chấp nhận khi số người đồng ý là 06 trở lên.

 1. Ban quản lý Quỹ có nhiệm vụ quản lý, phát triển quỹ, xét duyệt và kiểm tra Quỹ HT-SVHN theo Quy chế hiện hành, cũng như xem xét các đề xuất của Bộ môn VLHN-KTHN và Hội Cựu Sinh Viên VLHN.
 2. Ban quản lý Quỹ báo cáo quyết toán thu chi cho Hội Cựu Sinh Viên VLHN-KTHN sáu tháng một lần và trước đợt vận động đóng góp hằng năm.
 3. Trong thời gian vận động quyên góp, Ban quản lý Quỹ công khai thông tin cá nhân và phương thức đóng góp Quỹ với sự cho phép của người đóng góp.
 4. Quỹ HT-SVHN sử dụng con dấu của Bộ môn Vật lý hạt nhân – Kỹ thuật hạt nhân, Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên ĐHQG-HCM trong các giấy khen và các biên bản thu chi.
 5. Các khoản chi đột xuất ngoài Quy chế phải có sự đồng thuận của ít nhất 06 thành viên Ban quản lý Quỹ trên văn bản (có thể dùng email để làm minh chứng). Trong trường hợp gửi email xin ý kiến, nếu thành viên nào không trả lời email trong vòng 05 ngày làm việc thì xem như là không hợp lệ và ý kiến trễ hạn sẽ không được xét đến.

Điều 6: Quỹ được sự hỗ trợ, giúp đỡ, giám sát từ Bộ môn Vật lý hạt nhân – Kỹ thuật hạt nhân, Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên ĐHQG-HCM.                                                                                                      

Điều 7: Tùy tình hình thực tế và các điều kiện cụ thể, các tiêu chuẩn, đối tượng và định mức hỗ trợ theo Quy chế này có thể được xem xét, sửa đổi, bổ sung theo quyết định của Hội Cựu Sinh Viên VLHN-KTHN và Bộ môn VLHN-KTHN.

Điều 8: Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành. Những quy định khác trái với quy định tại Quy chế này đều được bãi bỏ.

                                                                                Tp HCM, ngày 28 tháng 11 năm 2017

BCH HỘI CỰU SINH VIÊN VLHN-KTHN

 

 

Nguyễn Trung Hiếu

Chủ tịch Hội CSV VLHN-KTHN

3.2 Đơn xin hỗ trợ từ quỹ hỗ trợ sinh viên: link download tại đây.

 >>Quay về đầu trang


4. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

1- Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2020

2- Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2019

   - Clip mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2019

3 - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2018

   - Clip mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2018

4 - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2017

   - Clip mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2017

5 - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2016

   - Clip mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2016

6 - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2015

   - Clip mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2015

7 - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2014

   - Clip mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2014 

>>Quay về đầu trang


5. DANH SÁCH NHÀ TÀI TRỢ QUỸ CỰU SINH VIÊN

1. Danh sách Nhà tài trợ Quỹ cựu sinh viên năm 2020

STT

Họ tên

Khóa

Ngày

1

Châu Văn Tạo

VLHN-1978

23/10/2020

2

Trần Thiện Thanh

CHK14

23/10/2020

3

Vũ Ngọc Biển

KTHN-2012

23/10/2020

4

Hoàng Thị Kiều Trang

VLHN-1994

23/10/2020

5

Đặng Quang Huy

VLHN-2002

23/10/2020

6

Trần Thị Diễm Hương

CHK26

23/10/2020

7

Nguyễn Trần Thọ

NCS-2014

24/10/2020

8

Nguyễn Thị Chiêu Dương

KTHN-2014

24/10/2020

9

Nguyễn Thị Mỹ Trang

CHK26

25/10/2020

10

Lê Hoàng Minh

VLHN-2013

26/10/2020

11

Nguyễn Thế Hoàng

KTHN-2016

26/10/2020

12

Nguyễn Đoàn Hoàng Huy

KTHN-2015

26/10/2020

13

Nguyễn Văn Minh Kha

VLHN-2004

26/10/2020

14

Nguyễn Văn Hòa

VL trước 1978

26/10/2020

15

Bùi Hà Quốc Thắng

VLHN-2001

27/10/2020

16

Hoàng Đức Tâm

NCS-2012

29/10/2020

17

Vân và Sơn

VLHN-1998

27/10/2020

18

Lữ Thế Đăng

VLHN-2010

29/10/2020

19

Cao Vĩnh Phương

CH-k22

26/10/2020

20

Lê Công Hảo

VLHN-2000

31/10/2020

21

Trần Duy Thịnh

VLHN-2010

29/10/2020

22

Châu Thành Tài

VLHN-2012

2/11/2020

23

Mai Quỳnh Anh

VLHN-2010

1/11/2020

24

Văn Thị Thu Trang

VLHN-2004

1/11/2020

25

Phan Thị Thùy Giang

NCS-2016

3/11/2020

26

Trần Ái Khanh

VLHN-97

3/11/2020

27

Lê Thị Đến

VLHN-2011

2/11/2020

28

Dương Tấn Phúc

VLHN-2011

2/11/2020

29

Huỳnh Thị Hải

VLHN-2011

2/11/2020

30

Biện Minh Tâm

VLHN-2003

2/11/2020

31

Phạm Đăng Khoa

VLYK-2012

2/11/2020

32

Âu Duy Tân

VLYK-2014

2/11/2020

33

Sỹ Minh Chiến

VLHN-2008

2/11/2020

34

Nguyễn Hữu Bảo

KTHN-2013

2/11/2020

35

Võ Công Phát

KTHN-2016

2/11/2020

36

Nguyễn Văn Thắng

VLHN-2008

4/11/2020

37

Hoàng Huy Long

VLHN-2008

4/11/2020

38

Nguyễn Văn Thái Bình

CH-k22

5/11/2020

39

Võ Anh Tuấn

VLHN-2013

5/11/2020

40

Nguyễn Hải An

VLYK-2012

5/11/2020

41

Nguyễn Anh Tuấn

VLHN-2003

5/11/2020

42

Trương Thị Hồng Loan

VLHN-1979

9/11/2020

43

Nguyễn Trung Hiếu

VLYK-2013

9/11/2020

44

Đặng Văn Long

VLYK-2015

9/11/2020

45

Đồng Văn Hiếu Ân

VLHN-2013

5/11/2020

46

Hoàng Ngọc Nhật Anh

VLYK-2014

6/11/2020

47

Đặng Văn Quý

VLHN-1992

6/11/2020

48

Nguyễn Thanh Hiển

VLHN-2008

6/11/2020

49

Nguyễn Minh Tú

 

6/11/2020

50

Nguyễn Tấn Châu

VLHN-1997

6/11/2020

51

Trần Nhân Giang

VLHN-2006

9/11/2020

52

Lê Hoàng Chiến

VLHN-2006

9/11/2020

53

Lại Viết Hải

VLHN-2010

10/11/2020

54

Trần Văn Phúc

VLHN-2004

10/11/2020

55

Lại Thị Khánh Ly

VLHN-2012

10/11/2020

56

Lục Minh Trưởng

VLHN-1999

10/11/2020

57

Trương Thị Tiến

VLYK-2015

10/11/2020

58

Nguyễn Hoàng Thiên

VLYK-2014

10/11/2020

59

Nguyễn Thị Cẩm Tú

VLHN-2003

10/11/2020

60

Nguyễn Thị Mỹ Dạ

VLHN-2008

10/11/2020

61

Phan Thanh Quang

VLHN-2010

10/11/2020

62

Phan Long Hồ

VLHN-1995

10/11/2020

63

Vũ Tuấn Minh

VLHN-2010

10/11/2020

64

Lê Đình Hùng

VLHN-2010

10/11/2020

65

Đặng Thị Minh Tâm

VLHN-1998

10/11/2020

66

Nguyễn Trung Hiếu

VLHN-1991

11/11/2020

67

Phan Quốc Uy

VLHN-1995

11/11/2020

68

Ngô Trung Nghĩa

VLHN-1992

11/11/2020

69

Vũ Anh Duy

VLHN-2000

11/11/2020

70

Nguyễn Hải Đăng

VLYK-2012

11/11/2020

71

Lê Xuân Hậu

VLYK-2014

11/11/2020

72

Ngô Thanh Sơn

VLYK-2014

11/11/2020

73

Bùi Thị Thúy Nga

VLYK-2012

11/11/2020

74

Võ Tấn Linh

VLYK-2012

11/11/2020

75

Trương Hữu Thanh

VLYK-2012

11/11/2020

76

Nguyễn Thị Hoa

VLHN-2014

11/11/2020

77

Phan Nhật Khang

KTHN-2012

11/11/2020

78

Võ Thuận Trường Phước

VLHN-1993

11/11/2020

79

Đỗ Thanh Hưng

VLHN-1995

11/11/2020

80

Tăng Lê Thái Quang

VLHN-1997

11/11/2020

81

Trần Quốc Tuấn

VLHN-1997

11/11/2020

82

Nguyễn Văn Hạnh

VLHN-2000

11/11/2020

83

Lê Thị Quỳnh Dao

VLHN-1993

11/11/2020

84

Hồ Hoàng Thân

VLHN-2010

11/11/2020

85

Hoàng Thị Hậu

VLHN-2010

11/11/2020

86

Nguyễn Thị Thể Lam

ĐH WOLLONGONG-ÚC 2013

11/11/2020

87

Lê Trương Anh Khoa

ĐH BÁCH KHOA, VL Y SINH 2009

11/11/2020

88

Nguyễn Thị Vân

VLYK-2012

11/11/2020

89

Trần Hoài Nhơn

VLHN-2011

11/11/2020

90

Lê Quang Vương

NCS-2016

10/11/2020

91

Nguyễn Thanh Tuấn

VLYK-2014

11/11/2020

92

Nguyễn Duy Thông

VLHN-2004

11/11/2020

93

Dương Thanh Tài

NCS-2016

12/11/2020

94

Trần Văn Tiến

KTHN-2012

12/11/2020

95

Lý Nhật Minh

VLYK-2015

12/11/2020

96

Nguyễn Huỳnh Phúc

VLHN-2010

12/11/2020

97

Nguyễn Thanh Tuấn

VLYK-2014

12/11/2020

98

Võ Hồng Hải

VL-1995

13/11/2020

99

Phan Lê Hoàng Sang & Nhàn

VLHN-2004 & 2010

13/11/2020

100

Huỳnh Thanh Nhẫn

VLHN-1996

13/11/2020

101

Chu Bá Long

VLHN-2000

13/11/2020

102

Nguyễn Thị Vân Anh

CH-K26

13/11/2020

103

Trần Ánh Dương

VLHN-2003

13/11/2020

104

Lê Ngọc Thái

 

13/11/2020

105

Trịnh Nguyễn Yến Nhi

VLYK-2015

13/11/2020

106

Lương Thị Oanh

VLHN-2013

13/11/2020

107

Vũ Thị Thùy Dung

KTHN-2012

13/11/2020

108

Nguyễn Tấn Được

KTHN-2012

13/11/2020

109

Hồ Mạnh Dũng

NCS-1997

14/11/2020

110

Lưu Anh Tuyên

VLHN-1998

14/11/2020

111

Phan Trọng Phúc

CH-K28

14/11/2020

112

Cao Thanh Long

VLHN-2011

14/11/2020

113

Nguyễn Thị Ngọc Huệ

VLHN-2005

14/11/2020

114

Lớp cao học K25

 

14/11/2020

115

Lỗ Thái Sơn

VLHN-1998

14/11/2020

116

Nguyễn Vĩnh Nguyên

VLHN-2000

14/11/2020

117

La Lý Nguyên

 

14/11/2020

118

Nguyễn Hoàng Long

VLHN-2001

14/11/2020

119

Võ Hoàng Nguyên

VLHN-2005

14/11/2020

120

Trần Minh Sang

KTHN-2013

16/11/2020

121

Hồ Lai Tuấn

VLHN-2011

16/11/2020

122

Huỳnh Trúc Phương

VLHN-1992

16/11/2020

123

Nguyễn Thị Cẩm Thu &
Lê Thanh Xuân

CH-17

16/11/2020

124

Lê Bửu Lo

KTHN-2012

16/11/2020

125

Nguyễn Điền Quốc Bảo

VLHN-2010

16/11/2020

126

Võ Thị Bích Hồng

CH-K26

17/11/2020

127

Vũ Ngọc Tú &
Phạm Thị Mai

CH25-VLHN2006

17/11/2020

128

Nguyễn Thị Hạ My

KTHN-2013

17/11/2020

129

Ninh Đức Tuyên

VLHN-1998

17/11/2020

130

Cựu sinh viên Chủ thẻ Đông Á

 

17/11/2020

131

Nguyễn Ngọc Quang

VLHN-2001

17/11/2020

132

Lê Trần Tuấn Kiệt

VLHN-1996

19/11/2020

133

Lê Thành Tụ

VLHN-1999

19/11/2020

134

Nguyễn Mạnh Cầm

VLYK-2014

19/11/2020

135

Trần Cương

VLHN-1997

19/11/2020

136

Đào Văn Hoàng

VLHN-1995

20/11/2020

137

Phan Chánh Vũ

VLHN-1997

20/11/2020

138

Lê Tuấn Nhã

CH-26

20/11/2020

2. Danh sách Nhà tài trợ Quỹ cựu sinh viên năm 2019

3. Danh sách Nhà tài trợ Quỹ cựu sinh viên năm 2018

4. Danh sách Nhà tài trợ Quỹ cựu sinh viên năm 2017

5.Danh sách Nhà tài trợ Quỹ cựu sinh viên năm 2016

6. Danh sách Nhà tài trợ Quỹ cựu sinh viên năm 2015

7.Danh sách Nhà tài trợ Quỹ cựu sinh viên năm 2014

>>Quay về đầu trang

 


6. LIÊN HỆ

Email của ban chấp hành hội cựu sinh viên :[email protected]com

>>Quay về đầu trang

FaLang translation system by Faboba

Links

 


   logo Truong KHTN 2021  physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo           canti1