FACULTY OF PHYSICS & ENGINEERING PHYSICS

DEPARTMENT OF NUCLEAR PHYSICS - NUCLEAR ENGINEERING - MEDICAL PHYSICS

 

(Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

01. Nguyễn Thị Mỹ Dạ

02. Đặng Thanh Hải

03. Cao Phục Long Hòa

04. Lê Đình Hùng

05.Lê Vĩnh Hưng

06. Hồ Anh Khoa

07. Võ Thạch Trung Kiên

08. Nguyễn Thị Trúc Linh

09. Lý Vương Ngọc Minh

10. Nguyễn Thị Thúy Nhâm

11. Lỗ Thái Sơn

12. Phan Trọng Thanh

13. Lê Thị Ngọc Trang

14. Trần Kim Tuyết

15. Đỗ Trọng Viễn

16. Nguyễn Văn Vinh

17. Vũ Ngọc Ba

18. Nguyễn Điền Quốc Bảo

19. Lê Hưng Quốc Dân

20. Vũ Tiến Bảo Đăng

21. Nguyễn Công Danh

22. Tô Hoàng Duy

23. Bá Quang Giàn

24. Nguyễn Văn Hạnh

25. Hoàng Thị Hậu

26. Đinh Trần Trọng Hiếu

27. Phan Thị Thanh Nghi

28. Đồng Thị Minh Nguyệt

29. Tạ Khánh Quỳnh

30. Nguyễn Chánh Thi

31. Trương Hữu Ngân Thy

32. Nguyễn Ngọc Trân

33. Chu Văn Ty

     

 

FaLang translation system by Faboba

Links

 


   logo Truong KHTN 2021  physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo           canti1