FACULTY OF PHYSICS & ENGINEERING PHYSICS

DEPARTMENT OF NUCLEAR PHYSICS - NUCLEAR ENGINEERING - MEDICAL PHYSICS

DANH SÁCH SINH VIÊN KỸ THUẬT HẠT NHÂN KHOÁ 2018-2022

CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

 

1723029 PhamTanLuc DSC 4702

1723029

Phạm Tấn Lực

1723043 NguyenTruongThanh DSC 4713

1723043

Nguyễn Trường Thành

1723052 DuongThiMinhThuy DSC 4721

1723052

Dương Thị Minh Thuỳ

18230016 NguyenThanhCung

18230016

Nguyễn Thanh Cung

18230017 DoManhCuong

18230017

Đỗ Mạnh Cường

(lớp trưởng)

18230018 TruongViCuong

18230018

Trương Vĩ Cường

18230025 NguyenThienDuyen

18230025

Nguyễn Thiệu Duyên

18230028

Nguyễn Hồng Hà

18230036 TraTanHuy

18230036

Trà Tấn Huy

18230052 NguyenHoangViQuan

18230052

Nguyễn Hoàng Vĩ Quân

18230053 BuiQuangQui

18230053

Bùi Quan Qui

18230057 NguyenGiangThanh

18230057

Nguyễn Giang Thanh

18230058 NguyenHuuThien

18230058

Nguyễn Hửu Thiện

18230071 NguyenThiTuyet

18230071

Nguyễn Thị Tuyết

   

 

 

FaLang translation system by Faboba

Links

 


   logo Truong KHTN 2021  physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo           canti1