bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Mục tiêu đào tạo chung của BM. Vật lý hạt nhân - Kỹ Thuật Hạt Nhân là cung cấp kiến thức cơ bản cũng như chuyên sâu về lý thuyết hạt nhân, vật lý hạt nhân thực nghiệm, vật lý hạt nhân ứng dụng trong công nghiệp, nông nghiệp, y học hạt nhân, trong lò phản ứng và nhà máy điện hạt nhân.

Chuyên trình đào tạo gồm có 03 bậc:

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1