KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Chương trình cao học

Khung chương trình đào tạo cao học theo phương thức giảng dạy môn học có thực hiện luận văn.

Chuyên ngành: VẬT LÝ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ VÀ NĂNG LƯỢNG CAO. MÃ SỐ ĐÀO TẠO: 60 44 05

Stt Tên môn học Số tín chỉ
LT TH* Tổng
A Kiến thức chung 4

1.

Triết học 4   4

2.

Ngoại ngữ    
B Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 38
I Môn học bắt buộc 19
3.

 

Phương pháp luận Nghiên cứu khoa học 2   2
4.

 

Lý thuyết hạt nhân 1 3 1 4
5.

 

Lý thuyết hạt nhân 2 2 1 3
6.

 

Thiết bị và phương pháp ghi bức xạ 3 1 4
7.

 

Xử lý số liệu 2 1 3

8.

An toàn và liều lượng 2 1 3
II Môn tự chọn 19/77
9.

 

Vật lý lò phản ứng và nhà máy điện hạt nhân 3 1 4
10.

 

Ứng dụng phần mềm trong VLHN 2 1 3
11.

 

Máy gia tốc 2 1 3
12.

 

Các vấn đề mới 2 1 3
13.

 

Vật lý hạt cơ bản 3 1 4
14.

 

Thực tập vật lý hạt nhân   4 4
15.

 

1A. Tán xạ lượng tử 3 1 4
16.

 

2A. Ứng dụng hạt nhân trong công nghệp 2 1 3
17.

 

3A. Phương pháp phân tích hạt nhân 3 1 4

18.

1B. Ứng dụng hạt nhân trong Nông nghiệp và Y học 2 1 3
19.

 

2B. Cơ sở vật lý trong xạ trị 2 1 3
20.

 

3B. Xử lý ảnh y khoa 2 1 3
21.

 

Condensed Matter Theory II 2 1 3
22.

 

Electrodynamics 2 1 3
23.

 

General Relativity 2 1 3
24.

 

High Energy Physics II 2 1 3
25.

 

Mathematics for Physics 2 1 3
26.

 

Nuclear Physics in the Universe 2 1 3
27.

 

Optical Properties of Matter 2 1 3
28.

 

Quantum Field Theory I 2 1 3
29.

 

Quantum Field Theory II 2 1 3
30.

 

Quantum Mechanics 2 1 3
31.

 

Solid State Theory I 2 1 3
32.

 

Synchrotron Radiation Spectroscopy 2 1 3
C Luận văn 12

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1