KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

  • Thầy Cô bộ môn VLHN, kỷ niệm năm 2010
  • Kí kết hợp tác đào tạo nhân lực hạt nhân tháng 1/2014
  • The international school on "Nuclear and Related Analytical Techniques for the Life Sciences" từ 9/12 ~ 13/12/2018

- Bộ môn Vật lý Hạt nhân có lịch sử phát triển gắn liền với khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật của trường ĐH. Khoa học tự nhiên-HCM. Bộ môn được thành lập 1965 với tên gọi là bộ môn Nguyên Tử. Sau đó, tên gọi được đổi thành BM. Vật lý Hạt nhân-Kỹ thuật Hạt nhân trực thuộc khoa Vật lý-ĐH.KHTN-ĐH. Quốc gia-HCM. Trưởng bộ môn hiện nay là GS. TS Châu Văn Tạo.

 - Ngành kỹ thuật hạt nhân được thành lập vào năm 2011 và tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm 2012. Mục đích của ngành kỹ thuật hạt nhân là đào tạo nguồn nhân lực hạt nhân, nhằm đáp ứng nhu cầu ứng dụng hạt nhân ngày càng cao cho xã hội như trong công nghiệp, nông nghiệp, y học.

 - Nhân sự BM gồm có 20 cán bộ cơ hữu (01 GS.TS, 04 PGS.TS, 8 TS, 6 NCS và 01 ThS).

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1