KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

NHÂN SỰ BỘ MÔN

Nhân sự bộ môn hiện tại của bộ môn gồm có 26 cán bộ cơ hữu (01 GS.TS, 01 PGS.TS, 9 TS, 14 NCS và 03 ThS). Trong đó, một số cán bộ được cử đi học chương trình thạc sĩ và nghiên cứu sinh (NCS) ở nước ngoài.

thayTao new1

GS.TS Châu Văn Tạo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Hiệu Trưởng Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

Trưởng Bộ Môn

  >>Xem thêm

coLoan edit

PGS.TS. Trương Thị Hồng Loan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Trưởng Bộ môn,

Trưởng chuyên ngành Vật lý Y khoa,

Trưởng phòng thí nghiệm Kỹ thuật Hạt nhân

 >> Xem thêm

TS. Huỳnh Trúc Phương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Khoa VL-VLKT,

Trưởng chuyên ngành Kỹ thuật Hạt nhân.

>> Xem thêm

TS. Võ Hồng Hải

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng Viên,

Trưởng chuyên ngành Năng lượng và Điện hạt nhân.

Phó phòng Quan hệ Quốc tế - Quản lý Dự án

>> Xem thêm

TS. Hoàng Thị kiều Trang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng Viên

>> Xem thêm

TS. Nguyễn Hải Dương

nhduongvn1@gmail.com

Post-doctor tại Mỹ

>> Xem thêm

thayHao

TS. Lê Công Hảo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng Viên,

Phó phòng thí nghiệm Kỹ thuật Hạt nhân.

>> Xem thêm

TS. Trần Thiện Thanh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng Viên,

Trưởng PTN Hạt nhân.

>> Xem thêm

TS. Trịnh Hoa Lăng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên

>> Xem thêm

TS. Trần Nhân Giang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

>> Xem thêm

ThS. Văn Thị Thu Trang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NCS tại Nhật Bản

>> Xem thêm

ThS. Đoàn Thị Hiền

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NCS tại Đài Loan

>> Xem thêm

ThS. Nguyễn Đình Gẫm

ThS Nguyễn Duy Thông

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NCS tại Nhật Bản

>> Xem thêm

ThS Nguyễn Quốc Hùng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NCS tại BM

>> Xem thêm

coThu hinh1

ThS Nguyễn Thị Cẩm Thu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NCS tại BM

>> Xem thêm

ThS Phan Lê Hoàng Sang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NCS tại Nhật Bản

>> Xem thêm

ThS. Lê Hoàng Chiến

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NCS tại BM

>> Xem thêm

ThS. Lưu Đặng Hoàng Oanh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NCS tại Đài Loan

>> Xem thêm

ThS. Trần Hải Nam

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NCS tại Nhật Bản

>> Xem thêm

ThS. Trần Thị Thảo Nguyên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NCS tại Nhật Bản

>> Xem thêm

 

ThS. Trần Nguyễn Thùy Ngân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NCS tại Nhật Bản

>> Xem thêm

 NTHung1  

ThS. Nguyễn Thanh Hùng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NCS tại USA

>> Xem thêm

NgDienQuocBao

ThS. Nguyễn Điền Quốc Bảo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


NHÂN SỰ HỢP TÁC GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Bộ môn cộng tác trực tiếp với một số cán bộ trong trường và ngoài trường trong công tác giảng dạy và nghiên cứu.

* Nhân sự hợp tác trong trường

STT

Họ tên

Học hàm/ 

Học vị

Chuyên môn

Ghi chú 

1

Đinh Sĩ Hiền

GS.TS

Điện tử

BM. Điện tử, khoa Điện tử Viễn Thông

2

Nguyễn Văn Đông

TS

Hóa

BM. Hóa phân tích Khoa Hóa

3 Trần Duy Tập  TS Vật lý hạt nhân  Khoa  Khoa học Vật liệu 

4

Huỳnh Thanh Nhẫn

ThS

Vật lý hạt nhân

BM. Vật lý Tin học, Khoa VL-VLKT

5

Huỳnh Đình Chương

ThS

Vật lý hạt nhân

PTN. Kỹ thuật hạt nhân

6

Lê Thị Ngọc Trang

Nghiên cứu viên

Vật lý hạt nhân

PTN. Kỹ thuật hạt nhân

7

Trương Hữu Ngân Thy

ThS

Vật lý hạt nhân

PTN. Kỹ thuật hạt nhân

8

Trần Kim Tuyết

ThS

Vật lý hạt nhân

PTN. Kỹ thuật hạt nhân

9

Vũ Ngọc Ba

Nghiên cứu viên

Vật lý hạt nhân

PTN. Kỹ thuật hạt nhân

10

Huỳnh Nguyễn Phong Thu

ThS

Vật lý hạt nhân

PTN. Kỹ thuật hạt nhân

11

Nguyễn Thị Trúc Linh

ThS

Vật lý hạt nhân

PTN. Kỹ thuật hạt nhân

12

Huỳnh Thị Yến Hồng

ThS

Vật lý hạt nhân

PTN. Kỹ thuật hạt nhân

13

Nguyễn Văn Thắng

ThS

Vật lý hạt nhân

PTN. Kỹ thuật hạt nhân

14

Bùi Tuấn Khải

ThS

Vật lý hạt nhân

PTN. Kỹ thuật hạt nhân

15 Đỗ Thị Bích Thư TS Vi sinh Khoa sinh học 

 * Nhân sự hợp tác ngoài trường

STT

Họ và tên

Học hàm/

Học vị

Chuyên môn

Ghi chú

1

Đào Tiến Khoa

GS.TS

Vật lý hạt nhân

Viện khoa học và kỹ thuật Hạt nhân Hà Nội

2

Võ Văn Thuận

TS

Vật lý hạt nhân

Viện khoa học và kỹ thuật Hạt nhân Hà Nội

3

Trần Đức Thiệp

GS.TS

Vật lý hạt nhân

Viện Vật lý

4

Lê Hồng Khiêm

GS.TS

Vật lý hạt nhân

Viện Vật lý

5

Bùi Văn Loát

PGS.TS

Vật lý hạt nhân

Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

6

Lương Duyên Phu

PGS.TSKH

Vật lý hạt nhân

Đại học Đà Lạt

7

Phạm Đình Khang

PGS.TS

Vật lý hạt nhân

Trung Tâm đào tạo thuộc viện năng lượng nguyên tử Viện Nam, Vinatom

8

Ngô Quang Huy

GS.TS

Vật lý hạt nhân

Đại học Công nghiệp

9

Nguyễn Minh Cảo

PGS.TS

Vật lý hạt nhân

Đại học Bình Dương,  HCMC

10

Nguyễn Nhị Điền

PGS.TS

Vật lý hạt nhân

Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt

11

Nguyễn Trung Tính

PGS.TS

Vật lý hạt nhân

Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân (VARANS)

12

Nguyễn Ngọc Lâm

PGS.TS

Vật lý Hạt nhân

Viện nghiên cứu điện tử, tin học, tự động hóa Thủ Đức (VIELINA)

13

Nguyễn Đức Thành

TS

Vật lý hạt nhân

Trung tâm Hạt nhân TpHCM

14

Trần Văn Hùng

TS

Vật lý hạt nhân

Trung tâm ứng dụng và triển khai công nghệ bức xạ (VINAGAMMA)

15

Nguyễn Đông Sơn

TS

Vật lý hạt nhân

Công ty Chi Anh

16

Trần Quốc Dũng

PGS.TS

Vật lý hạt nhân

Trung tâm Hạt nhân TpHCM

17

Nguyễn Văn Hùng

PGS.TS

Vật lý hạt nhân

Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt

18

Huỳnh Quang Linh

PGS.TS

Vật lý hạt nhân

Đại học Bách Khoa TpHCM

19

Phan Bảo Ngọc

PGS.TS

Vật lý

Đại học Quốc tế

20

Lê Văn Ngọc

TS

Vật lý hạt nhân

Viện khoa học và kỹ thuật Hạt nhân Hà Nội

21

Nguyễn Văn Hoa

TS

Vật lý Hạt nhân

Đại học Sư Phạm TpHCM

22

Hoàng Đức Tâm

TS

Vật lý Hạt nhân

Đại học Sư PhạmTpHCM

23

Võ Xuân Ân

TS

Vật lý Hạt nhân

Đại học Công nghiệp TpHCM

24

Nguyễn Thị Ái Thu

TS

Vật lý Hạt nhân

Đại học Sài Gòn

25

Nguyễn Văn Hòa

ThS

Vật lý hạt nhân

Bệnh viện Chợ Rẫy

26

Thái Mỹ Phê

ThS

Vật lý hạt nhân

Trung tâm Hạt nhân TpHCM

27

Đỗ Quang Bình

PGS.TS

Vật lý hạt nhân

Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật - TpHCM

28

Cao Đông Vũ

TS

Vật lý hạt nhân

Viện hạt nhân Đà Lạt

29

Nguyễn Lê Sơn

ThS

Vật lý hạt nhân

Trung tâm Kiểm tra không phá hủy (NDE), TpHCM

30

Nguyễn Xuân Cảnh

TS.BS

Y học hạt nhân

Bệnh viện Chợ Rẫy

31

Hà Thị Thanh Tuyền

ThS

Y học hạt nhân

Bệnh viện Chợ Rẫy

32

Trần Cương

CN

Y học hạt nhân

Bệnh viện Chợ Rẫy

33

Nguyễn Trung Hiếu

CN

Y học hạt nhân

Bệnh viện Ung Bướu

34

Phan Quốc Uy

CN

Y học hạt nhân

Bệnh viện Ung Bướu

35 Phan Ngọc Tiến  TS.BS  Y học  Đại học Y Phạm Ngọc Thạch 
36 Nguyễn Tấn Châu ThS Y học hạt nhân Bệnh viện Chợ Rẫy 
37 Phan Long Hồ ThS Vật lý hạt nhân Viện Vệ Sinh Y tế Công cộng TpHCM
38 Đặng Thị Minh Tâm ThS Y học hạt nhân Bệnh viện Ung Bướu
39 Nguyễn Quang Hưng PGS.TS Vật lý hạt nhân  Đại học Duy Tân
40 Trần Viết Nhân Hào  TS Vật lý hạt nhân Đại học Huế

* Nhân sự ngoài nước

Hàng năm các giáo sư ngoài nước đến Bộ môn tham gia công tác giảng dạy và trao đổi khoa học

STT

Họ tên

Học hàm/

Học vị

Chuyên môn

Bài giảng

Cơ quan

1

Tamikazu Kume

GS

Vật lý hạt nhân

Radiation apply for industry

Cơ quan Năng lượng   Nguyên tử Nhật Bản

2

Chary Rangacharyulu

GS

Vật lý hạt nhân

New problems in nuclear Physics

Đại học Saskatchewan, Canada

3

Takahisa Itahashi

GS

Vật lý hạt nhân

Accelerator and applications

Đại học Osaka, Nhật Bản

4

Masaharu Nomachi

GS

Vật lý hạt nhân

Radiation instrument and detector

Đại học Osaka, Nhật Bản
5 Yoshitaka Kuno GS Vật lý hạt nhân Double Degree Program Đại học Osaka, Nhật Bản

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1