KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

NHÂN SỰ BỘ MÔN

Nhân sự bộ môn hiện tại của bộ môn gồm có 21 cán bộ cơ hữu (01 GS.TS, 04 PGS.TS, 8 TS, 6 NCS và 02 ThS). Trong đó, một số cán bộ được cử đi học chương trình thạc sĩ và nghiên cứu sinh (NCS) ở nước ngoài.

thayTao new1

GS.TS Châu Văn Tạo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Bộ Môn

  >>Xem thêm

PGS.TS. Trần Thiện Thanh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Trưởng Bộ môn

Trưởng chuyên ngành Kỹ thuật Hạt nhân

>> Xem thêm

coLoan edit

PGS.TS. Trương Thị Hồng Loan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng phòng thí nghiệm Kỹ thuật Hạt nhân

 >> Xem thêm

PGS.TS. Huỳnh Trúc Phương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Khoa VL-VLKT,

thayHao

PGS.TS. Lê Công Hảo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó phòng thí nghiệm Kỹ thuật Hạt nhân.

>> Xem thêm

TS. Võ Hồng Hải

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó phòng Quan hệ đối ngoại

>> Xem thêm

Hoang Thi Kieu Trang 2018

TS. Hoàng Thị Kiều Trang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Trưởng chuyên ngành Vật lý Y khoa

 

>> Xem thêm

TS. Nguyễn Hải Dương

nhduongvn1@gmail.com

Post-doctor tại Mỹ

>> Xem thêm

TS. Trịnh Hoa Lăng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên

>> Xem thêm

TS. Trần Nhân Giang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

>> Xem thêm

TS. Phan Lê Hoàng Sang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

>> Xem thêm

TS. Văn Thị Thu Trang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

>> Xem thêm

TS. Đoàn Thị Hiền

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

>> Xem thêm

ThS Nguyễn Duy Thông

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NCS tại Nhật Bản

>> Xem thêm

coThu hinh1

ThS Nguyễn Thị Cẩm Thu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NCS tại BM

>> Xem thêm

ThS. Lê Hoàng Chiến

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NCS tại BM

>> Xem thêm

ThS. Lưu Đặng Hoàng Oanh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NCS tại Đài Loan

>> Xem thêm

NgDienQuocBao

ThS. Nguyễn Điền Quốc Bảo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Chau Thanh Tai

ThS. Châu Thành Tài

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Nguyễn Đình Gẫm

NHÂN SỰ HỢP TÁC GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Bộ môn cộng tác trực tiếp với một số cán bộ trong trường và ngoài trường trong công tác giảng dạy và nghiên cứu.

* Nhân sự hợp tác trong trường

STT

Họ tên

Học hàm/ 

Học vị

Chuyên môn

Ghi chú 

1

Đinh Sĩ Hiền

GS.TS

Điện tử

BM. Điện tử, khoa Điện tử Viễn Thông

2

Nguyễn Văn Đông

PGS.TS

Hóa phân tích

BM. Hóa phân tích, Khoa Hóa học

3

Trần Duy Tập  TS Vật lý hạt nhân  Khoa  Khoa học Vật liệu 

4

Đỗ Thị Bích Thư TS Vi sinh Khoa sinh học 

5

Huỳnh Thanh Nhẫn

ThS

Vật lý hạt nhân

BM. Vật lý Tin học, Khoa VL-VLKT

6

Huỳnh Đình Chương

ThS

Vật lý hạt nhân

PTN. Kỹ thuật hạt nhân

7

Trương Hữu Ngân Thy

ThS

Vật lý hạt nhân

PTN. Kỹ thuật hạt nhân

8

Trần Kim Tuyết

ThS

Vật lý hạt nhân

PTN. Kỹ thuật hạt nhân

10

Huỳnh Nguyễn Phong Thu

ThS

Vật lý hạt nhân

PTN. Kỹ thuật hạt nhân

11

Nguyễn Thị Trúc Linh

ThS

Vật lý hạt nhân

PTN. Kỹ thuật hạt nhân

12

Huỳnh Thị Yến Hồng

ThS

Vật lý hạt nhân

PTN. Kỹ thuật hạt nhân

13

Nguyễn Văn Thắng

ThS

Vật lý hạt nhân

PTN. Kỹ thuật hạt nhân

14

Bùi Tuấn Khải

ThS

Vật lý hạt nhân

PTN. Kỹ thuật hạt nhân

15

 Lê Thị Ngọc Trang  ThS Vật lý hạt nhân  PTN. Kỹ thuật hạt nhân 

16

Vũ Ngọc Ba ThS Vật lý hạt nhân PTN. Kỹ thuật hạt nhân

 * Nhân sự hợp tác ngoài trường

STT

Họ và tên

Học hàm/

Học vị

Chuyên môn

Ghi chú

1

Đào Tiến Khoa

GS.TS

Vật lý hạt nhân

Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân

2

Trần Đức Thiệp GS.TS Vật lý hạt nhân Viện Vật lý

3

Lê Hồng Khiêm GS.TS Vật lý hạt nhân Viện Vật lý

4

Ngô Quang Huy GS.TS Vật lý hạt nhân Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM

5

Lương Duyên Phu PGS.TSKH Vật lý hạt nhân Trường Đại học Đà Lạt

6

Bùi Văn Loát PGS.TS Vật lý hạt nhân Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

7

Trần Quốc Dũng

PGS.TS

Vật lý hạt nhân

Trung tâm Hạt nhân TpHCM

8

Huỳnh Quang Linh

PGS.TS

Vật lý hạt nhân

Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

9

Phan Bảo Ngọc

PGS.TS

Vật lý

Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM

10

Đỗ Quang Bình

PGS.TS

Vật lý hạt nhân

Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TpHCM

11 Nguyễn Quang Hưng

PGS.TS

Vật lý hạt nhân 

Trường Đại học Duy Tân

12

Phạm Đình Khang

PGS.TS

Vật lý hạt nhân

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

13

Nguyễn Văn Hùng

PGS.TS

Vật lý hạt nhân

Viện nghiên cứu hạt nhân

14

Nguyễn Minh Cảo

PGS.TS

Vật lý hạt nhân

Trường Đại học Bình Dương

15

Nguyễn Nhị Điền

PGS.TS

Vật lý hạt nhân

Viện nghiên cứu hạt nhân

16

Nguyễn Trung Tính

PGS.TS

Vật lý hạt nhân

Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân (VARANS)

17

Nguyễn Ngọc Lâm

PGS.TS

Vật lý Hạt nhân

Viện nghiên cứu điện tử, tin học, tự động hóa Tp.HCM (VIELINA)

18

Phạm Đức Khuê PGS.TS Vật lý hạt nhân Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân

19

Nguyễn Tuấn Khải PGS.TS Vật lý hạt nhân Cục an  toàn và bức xạ hạt nhân

20

Võ Văn Thuận TS Vật lý hạt nhân Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân

21

Nguyễn Đức Thành

TS

Vật lý hạt nhân

Trung tâm Hạt nhân TpHCM

22

Trần Văn Hùng

TS

Vật lý hạt nhân

Trung tâm ứng dụng và triển khai công nghệ bức xạ (VINAGAMMA)

23

Nguyễn Đông Sơn

TS

Vật lý hạt nhân

Công ty Chí Anh

24

Nguyễn Xuân Cảnh TS.BS

Y học hạt nhân

Bệnh viện Chợ Rẫy

25

Cao Đông Vũ

TS

Vật lý hạt nhân

Viện nghiên cứu hạt nhân

26

Phan Ngọc Tiến 

TS.BS

Y học 

Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch

27

Trần Viết Nhân Hào

TS

Vật lý hạt nhân

Đại học Huế,Trường ĐH Sư phạm Huế

28

Nguyễn Văn Hoa

TS

Vật lý Hạt nhân

Trường Đại học Sư Phạm TpHCM

29

Hoàng Đức Tâm

TS

Vật lý Hạt nhân

Trường Đại học Sư Phạm TpHCM

30

Võ Xuân Ân

TS

Vật lý Hạt nhân

Trường Đại học Công nghiệp TpHCM

31

Nguyễn Thị Ái Thu

TS

Vật lý Hạt nhân

Trường Đại học Sài Gòn

32

Hồ Mạnh Dũng TS Vật lý hạt nhân Viện nghiên cứu hạt nhân

33

Nguyễn Văn Hòa

ThS

Vật lý hạt nhân

Bệnh viện Chợ Rẫy

34

Thái Mỹ Phê

ThS

Vật lý hạt nhân

Trung tâm Hạt nhân TpHCM

35

Nguyễn Tấn Châu

ThS

Y học hạt nhân

Bệnh viện Chợ Rẫy

36

Phan Long Hồ

ThS

Vật lý hạt nhân

Viện Vệ Sinh Y tế Công cộng TpHCM

37

Nguyễn Lê Sơn

ThS

Vật lý hạt nhân

Trung tâm Kiểm tra không phá hủy (NDE), TpHCM

38

Đặng Thị Minh Tâm

ThS

Y học hạt nhân

Bệnh viện Ung Bướu

39

Hà Thị Thanh Tuyền

ThS

Y học hạt nhân

Bệnh viện Chợ Rẫy

40

Trần Cương

CN

Y học hạt nhân

Bệnh viện Chợ Rẫy

41

Nguyễn Trung Hiếu

CN

Y học hạt nhân

Bệnh viện Ung Bướu

42

Phan Quốc Uy

CN

Y học hạt nhân

Bệnh viện Ung Bướu

 

* Nhân sự ngoài nước

Hàng năm các giáo sư ngoài nước đến Bộ môn tham gia công tác giảng dạy và trao đổi khoa học

STT

Họ tên

Học hàm/

Học vị

Chuyên môn

Bài giảng

Cơ quan

1

Tamikazu Kume

GS

Vật lý hạt nhân

Radiation apply for industry

Cơ quan Năng lượng   Nguyên tử Nhật Bản

2

Chary Rangacharyulu

GS

Vật lý hạt nhân

New problems in nuclear Physics

Đại học Saskatchewan, Canada

3

Takahisa Itahashi

GS

Vật lý hạt nhân

Accelerator and applications

Đại học Osaka, Nhật Bản

4

Masaharu Nomachi

GS

Vật lý hạt nhân

Radiation instrument and detector

Đại học Osaka, Nhật Bản
5 Yoshitaka Kuno GS Vật lý hạt nhân Double Degree Program Đại học Osaka, Nhật Bản

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1