KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

HỘI CỰU SINH VIÊN BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

1. BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU SINH VIÊN VLHN-KTHN

2. TIÊU CHÍ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI CỰU SINH VIÊN VLHN-KTHN

3. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ SINH VIÊN VLHN-KTHN

3.1 Quy chế hoạt động

3.2 Đơn xin hỗ trợ từ quỹ hỗ trợ sinh viên

3.3 Danh sách sinh viên nhận được hỗ trợ từ quỹ cựu sinh viên

3.4 Danh sách sinh viên vay hỗ trợ học phí

4. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

5. DANH SÁCH NHÀ TÀI TRỢ QUỸ CỰU SINH VIÊN


1. BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU SINH VIÊN VLHN-KTHN

Chủ tịch

Hinh anh Hieu
Nguyễn Trung Hiếu
Bệnh viện Ung Bướu tp.HCM
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó chủ tịch

Nguyễn Tấn Châu

Bệnh viện Chợ Rẫy

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó chủ tịch

Lưu Anh Tuyên

Trung tâm Kỹ thuật hạt nhân Tp HCM

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thư ký

 

Lê Thành Tụ

Trường ĐH KHTN Tp HCM

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giám đốc điều hành (CEO)

Lục Minh Trưởng

Siemens Healthcare Việt Nam

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 >>Quay về đầu trang


 2. TIÊU CHÍ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI CỰU SINH VIÊN VLHN-KTHN

 

- Gây quỹ Cựu sinh viên nhằm hỗ trợ sinh viên Bộ môn Vật lý hạt nhân - Kỹ thuật hạt nhân

DSC 5190 traoquyCSV

- Trao học bổng cho sinh viên các ngành Vật lý hạt nhân và Kỹ thuật hạt nhân

DSC 5199hocbong2016

- Tổ chức họp mặt ngày 20-11

DSC 5234 20112016

- Hỗ trợ tổ chức hội thảo giao lưu và hướng nghiệp cho sinh viên

Picture4

- Hợp tác với Bộ môn trong giảng dạy và nghiên cứu

Picture5

 >>Quay về đầu trang


3. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ SINH VIÊN VLHN-KTHN

3.1 Quy chế hoạt động

QUY CHẾ

QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG
QUỸ
HỖ TRỢ SINH VIÊN VẬT LÝ HẠT NHÂN-KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý hạt nhân – KTHN, Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên ĐHQG-HCM

  

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng quy chế

Quy chế này quy định về những việc sau:

- Tổ chức, quản lý, phát triển và sử dụng Quỹ Hỗ trợ Sinh viên Vật lý Hạt nhân-Kỹ thuật Hạt nhân (gọi tắt là Quỹ HT-SVHN);

- Trách nhiệm và quyền hạn của Ban quản lý Quỹ HT-SVHN trong việc quản lý, phát triển và sử dụng Quỹ.

Điều 2. Mục tiêu hoạt động Quỹ HT-SVHN

Quỹ HT-SVHN được thành lập trên cơ sở vận động sự đóng góp tự nguyện và ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cựu sinh viên để cùng Bộ môn Vật lý hạt nhân – Kỹ thuật hạt nhân, Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên ĐHQG-HCM, giúp đỡ sinh viên khó khăn có nỗ lực trong học tập, khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và khen thưởng sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.

Điều 3. Thời điểm và đối tượng vận động đóng góp Quỹ HT-SVHN

 1. Việc vận động đóng góp xây dựng Quỹ HT-SVHN được thực hiện mỗi năm một lần vào trước ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11). Các tổ chức, cá nhân có thể đóng góp một lần hoặc nhiều lần trong năm.
 2. Quỹ HT-SVHN sẵn sàng tiếp nhận trên tinh thần tự nguyện ủng hộ của các đối tượng như sau:

- Cựu sinh viên Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên ĐHQG-HCM

- Thầy cô, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Điều 4. Nội dung sử dụng Quỹ HT-SVHN

Nội dung sử dụng Quỹ HT-SVHN cụ thể như sau:

 1. Hỗ trợ sinh viên bộ môn VLHN-KTHN kinh phí tổ chức Lễ Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam 20-11 hằng năm.
 2. Hỗ trợ kinh phí thăm viếng và tặng quà Quý thầy cô nghỉ hưu trong dịp Ngày Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam 20-11 hằng năm, hoặc những lúc ốm đau
 3. Tặng học bổng hỗ trợ sinh viên chi phí học tập. Học bổng trao cho các lớp vào Lễ Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam 20-11 hằng năm.
 4. Giúp đỡ sinh viên chi phí điều trị và viện phí khi ốm đau phải nhập viện (xét duyệt theo từng hoàn cảnh và tình trạng bệnh lý).

Sinh viên được xét duyệt hỗ trợ cần phải:

- Có đơn xin hỗ trợ theo mẫu của Ban Quản lý Quỹ HT-SVHN,

- Có giấy tờ chứng minh đã được điều trị tại bệnh viện, bao gồm mô tả sơ lượt tình trạng bệnh lý và phương pháp điều trị (giấy xuất viện hoặc hóa đơn viện phí).

 1. Cho sinh viên mượn tiền đóng học phí khi gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, hoặc khi gia đình gặp thiên tai khiến ảnh hưởng đến khả năng đóng học phí của sinh viên.
 2. Khen thưởng sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc. Sinh viên được khen thưởng là tác giả chính của công trình được đăng trên tạp chí khoa học hoặc báo cáo (oral hoặc poster) tại các hội nghị khoa học trong nước hoặc quốc tế.
  - Khen thưởng nhằm hỗ trợ sinh viên một phần chi phí đi lại và ăn ở. Nếu sinh viên được khen thưởng hoặc hỗ trợ kinh phí khác thì không được xét thưởng thêm.

  - Sinh viên cần trình vé máy bay hoặc tàu xe (nếu có), thư mời báo cáo (oral hoặc poster) của ban tổ chức, đơn xin hỗ trợ kinh phí có xác nhận của Giáo viên hướng dẫn để làm minh chứng.

  - Nếu hội nghị diễn ra sau khi tốt nghiệp, sinh viên chỉ được khen thưởng khi công bố kết quả (báo cáo hội nghị hoặc đăng tạp chí) không quá sáu tháng sau khi sinh viên nhận bằng tốt nghiệp.

 - Nếu sinh viên trình bày cùng một nội dung khoa học tại nhiều Hội nghị khác nhau thì chỉ được xét khen thưởng một lần.

 1. Khen thưởng sinh viên tốt nghiệp thủ khoa của các lớp.

Sinh viên được khen thưởng phải đạt các tiêu chí sau:

- Tốt nghiệp đại học loại giỏi,

- Có điểm trung bình cao nhất lớp,

- Tham gia tích cực vào các hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội, thiện nguyện của bộ môn, nhà trường và xã hội. Sinh viên có thể dùng hình ảnh hoặc giấy chứng nhận của cơ quan/đoàn thể để minh chứng cho các hoạt động đóng góp cho xã hội.

Trong trường hợp lớp không có sinh viên đạt tiêu chí, phần thưởng sẽ được tặng chung cho lớp.

 1. Hỗ trợ kinh phí hoạt động các câu lạc bộ học thuật của sinh viên.
 2. Hỗ trợ kinh phí mua sắm các trang thiết bị cơ bản phục vụ chung cho việc học tập của tất cả sinh viên của Bộ môn. Việc mua sắm thiết bị phải được xét duyệt thông qua ý kiến của Ban quản lý Quỹ HT-SVHN.

Điều 5. Ban quản lý Quỹ HT-SVHN

 1. Quỹ HT-SVHN được quản lý bởi Ban quản lý Quỹ do Bộ môn VLHN-KTHN và Hội Cựu Sinh viên VLHN đề cử.
 2. Ban quản lý Quỹ HT-SVHN gồm 07 thành viên, trong đó có 05 thành viên là Ban chấp hành Hội Cựu Sinh Viên VNHN-KTHN và 02 thành viên thuộc Bộ môn Vật lý hạt nhân – KTHN. Thành viên Ban quản lý giai đoạn 2017-2020 như sau:
 • Ông Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng Ban,
 • Ông Nguyên Tấn Châu, Phó Ban,
 • Ông Lê Thành Tụ, Uỷ viên,
 • Ông Lưu Anh Tuyên, Uỷ viên,
 • Ông Lục Minh Trưởng, Uỷ viên,
 • Ông Trần Thiện Thanh, Thư ký,
 • Bà Hoàng Thị Kiều Trang, Thủ quỹ.

Các thành viên Ban quản lý Quỹ HT-SVHN có quyền biểu quyết và ý kiến ngang nhau. Khi cần xin ý kiến xét duyệt chi của Ban quản lý Quỹ qua email, trong vòng 05 ngày làm việc (thứ 2 đến thứ 6) các thành viên trong Ban quản lý Quỹ phải trả lời đồng ý hoặc không đồng ý. Nếu thành viên nào không trả lời email thì xem như là không hợp lệ. Việc xét duyệt chỉ được chấp nhận khi số người đồng ý là 04 trở lên.

 1. Ban quản lý Quỹ có nhiệm vụ quản lý, phát triển quỹ, xét duyệt và kiểm tra Quỹ HT-SVHN theo Quy chế hiện hành, cũng như xem xét các đề xuất của Bộ môn VLHN-KTHN và Hội Cựu Sinh Viên VLHN.
 2. Ban quản lý Quỹ báo cáo quyết toán thu chi cho Hội Cựu Sinh Viên VLHN-KTHN sáu tháng một lần và trước đợt vận động đóng góp hằng năm.
 3. Trong thời gian vận động quyên góp, Ban quản lý Quỹ công khai thông tin cá nhân và phương thức đóng góp Quỹ với sự cho phép của người đóng góp.
 4. Quỹ HT-SVHN sử dụng con dấu của Bộ môn Vật lý hạt nhân – Kỹ thuật hạt nhân, Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên ĐHQG-HCM trong các giấy khen và các biên bản thu chi.
 5. Các khoản chi đột xuất ngoài Quy chế phải có sự đồng thuận của ít nhất 04 thành viên Ban quản lý Quỹ trên văn bản (có thể dùng email để làm minh chứng). Trong trường hợp gửi email xin ý kiến, nếu thành viên nào không trả lời email trong vòng 05 ngày làm việc thì xem như là không hợp lệ và ý kiến trễ hạn sẽ không được xét đến.

Điều 6: Quỹ được sự hỗ trợ, giúp đỡ, giám sát từ Bộ môn Vật lý hạt nhân – Kỹ thuật hạt nhân, Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên ĐHQG-HCM.                                                                                                      

Điều 7: Tùy tình hình thực tế và các điều kiện cụ thể, các tiêu chuẩn, đối tượng và định mức hỗ trợ theo Quy chế này có thể được xem xét, sửa đổi, bổ sung theo quyết định của Hội Cựu Sinh Viên VLHN-KTHN và Bộ môn VLHN-KTHN.

Điều 8: Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành. Những quy định khác trái với quy định tại Quy chế này đều được bãi bỏ.

                                                                                Tp HCM, ngày 28 tháng 11 năm 2017

BCH HỘI CỰU SINH VIÊN VLHN-KTHN

 

 

Nguyễn Trung Hiếu

Chủ tịch Hội CSV VLHN-KTHN

3.2 Đơn xin hỗ trợ từ quỹ hỗ trợ sinh viên: link download tại đây.

3.3 Danh sách sinh viên nhận được hỗ trợ từ quỹ cựu sinh viên : xem tại đây.

3.4 Danh sách sinh viên vay hỗ trợ học phí :

 

STT Họ và Tên Khoá Số tiền (VND) Từ nguồn Ngày vay Ngày hoàn trả
1 Nguyễn Tấn Điền KTHN 2012 2.000.000đ Quỹ cựu sv VL-KTHN 12/2015 Chưa
2 Nguyễn Văn Xuân VLYK  2013 3.700.000đ Quỹ cựu sv VL-KTHN 12/2015 3/2016 trả 2.000.000 đ
3 Nguyễn Hữu Minh VLHN 2012 3.000.000đ Quỹ cựu sv VL-KTHN 5/2016 Chưa

 

 >>Quay về đầu trang


4. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

1 - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2017

   - Clip mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2017

 

2 - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2016

   - Clip mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2016

 

3 - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2015

   - Clip mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2015

 

4 - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2014

   - Clip mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2014 

>>Quay về đầu trang


5. DANH SÁCH NHÀ TÀI TRỢ QUỸ CỰU SINH VIÊN

1. Danh sách Nhà tài trợ Quỹ cựu sinh viên năm 2017

STT

Họ tên

Khóa

Cơ quan

NGOẠI HẠNG (PREMIUM)

1

Nguyễn Vy Minh

VLHN-1994

Công ty Dược Hùng Vương

KIM CƯƠNG

2

Lục Minh Trưởng

VLHN-1998

Seimens Healthcare

3

Phạm Hồng Sơn và Vân

VLHN-1998

Argonne Lab, Mỹ

4

Phan Long Hồ

VLHN-1995

Viện Y Tế Công Cộng TpHCM

5

Đặng Thị Minh Tâm

VLHN-1998

Bệnh viện Ung Bướu Tp HCM

6

Châu Văn Tạo

VLHN-1978

Trường ĐH KHTN TpHCM

7

Biện Minh Tâm

VLHN-2003

Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ

8

Nguyễn Văn Minh Kha

VLHN-2005

9

Lê Thị Đến

VLHN-2011

10

Dương Tấn Phúc

VLHN-2011

11

Phạm An Khang

VLHN-2013

VÀNG

12

Hồ Mạnh Dũng

NCS-1997

Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt

13

Võ Xuân Ân

NCS-2002

Đại học Công nghiệp TpHCM

14

Đỗ Thị Bích Ngọc

VLHN-1992

BV Nhân dân 115

15

Nguyễn Trung Hiếu

VLHN-1993

Bệnh viện Ung Bướu Tp HCM

16

Hoàng Thị Kiều Trang

VLHN-1994

Trường ĐH KHTN TpHCM

17

Trần Đức Hoàng

VLHN-1994

Công ty Tây Nam Tiến

18

Lê Thành Tụ

VLHN-1995

Trường ĐH KHTN TpHCM

19

Phan Quốc Uy

VLHN-1995

Bệnh viện Ung Bướu Tp HCM

20

Võ Hồng Hải

VL-1995

Trường ĐH KHTN TpHCM

21

Nguyễn Minh Anh

VLHN-1996

Công ty TNHH 9HD

22

Nguyễn Tấn Châu

VLHN-1997

Bệnh viện Chợ Rẫy

23

Trần Cương

VLHN-1997

Bệnh viện Chợ Rẫy

24

Trần Ái Khanh

VLHN-1998

Sở TNMT Tiền Giang

25

Lưu Anh Tuyên

VLHN-1998

Trung tâm Hạt nhân TpHCM

26

Lỗ Thái Sơn

VLHN-1998

Trung tâm Hạt nhân TpHCM

27

Vũ Anh Duy

VLHN-2000

Bệnh viện Ung Bướu Tp HCM

28

Nguyễn Ngọc Quang

VLHN-2001

Tramaco LTD

29

Võ Thành Nhơn

VLHN-2001

Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang

30

Phan Hữu Thoại

VLHN-2001

31

Phạm Thị Mai

VLHN-2006

32

Vũ Ngọc Tú

 

33

Nguyễn Hoài Duy

VLHN-2002

34

Giang Hoài Sơn

 

35

Đặng Quang Huy

VLHN-2002

Bệnh viện Quân Y 175

36

Nguyễn Thị Cẩm Tú

VLHN-2003

Bệnh viện Nhân dân 115

37

Nguyễn Anh Tuấn

VLHN-2003

Vinagama

38

Bảo Lâm

VLHN-2003

Bệnh viện Chợ Rẫy

39

Phan Lê Hoàng Sang

VLHN-2004

Du học sinh, Nhật

40

Đoàn Thị Thanh Nhàn

VLHN-2010

Du học sinh, Nhật

41

Vân Thị Thu Trang

VLHN-2004

Du học sinh, Nhật

42

Nguyễn Minh Tú

CH-22

Bệnh viện Chợ Rẫy

43

Nguyễn Chế Linh

VLHN-2006

44

Lớp Cao Học K25

CH-25

 

45

Lớp Cao Học K26

CH-26

 

46

Trần Duy Thịnh

VLHN-2010

Công ty BĐS-Q2.HCM

47

Lưu Toàn

VLYK-2013

Công ty Vinh Khang

48

Phạm Thị HIền

VLYK-2013

 

49

Đàm Quang Tiến

VLYK-2013

Công ty Vinh Khang

50

Võ Thị Thu

VLYK-2013

Công ty Vinh Khang

BẠC

51

Đặng Văn Quý

VLHN-1992

Bệnh viện Chợ Rẫy

52

Ngô Trung Nghĩa

VLHN-1993

Bệnh viện Ung Bướu Tp HCM

53

Đỗ Thanh Hưng

VLHN-1995

Bệnh viện Ung Bướu Tp HCM

54

Đào Văn Hoàng

VLHN-1995

Trung Tâm Hạt Nhân TpHCM

55

Trần Quốc Tuấn

VLHN-1996

Bệnh viện Ung Bướu Tp HCM

56

Trịnh Hoa Lăng

VLHN-1997

Trường ĐH KHTN TpHCM

57

Tăng Lê Thái Quang

VLHN-2000

Bệnh viện Ung Bướu Tp HCM

58

Nguyễn Văn Hạnh

VLHN-2000

Bệnh viện Ung Bướu Tp HCM

59

Ninh Đức Tuyên

VLHN-2000

Trung Tâm Hạt Nhân TpHCM

60

Võ Thuận Trường Phước

VLHN-2000

Bệnh viện Ung Bướu Tp HCM

61

Nguyễn Hoàng Long

VLHN-2001

Trung Tâm Hạt Nhân TpHCM

62

Bùi Hà Quốc Thắng

VLHN-2001

Du học sinh Mỹ

63

Nguyễn Trần Thọ

VLHN-2001

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

64

Chu Bá Long

VLHN-2001

Sở KHCN Tp HCM

65

Phạm Công Thành

VLHN-2004

Trung Tâm Hạt Nhân TpHCM

66

Cao Hữu Vinh

VLHN-2004

ĐH Y Dược TpHCM

67

Nguyễn Minh Trường

VLHN-2005

ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

68

Trần Nhân Giang

VLHN-2006

Trường ĐH KHTN TpHCM

69

Vũ Tuấn Minh

VLHN-2007

Viện Y Tế Công Cộng TpHCM

70

Lê Đình Hùng

VLHN-2007

Viện Y Tế Công Cộng TpHCM

71

Bùi Tuấn Khải

VLHN-2008

Du học sinh, Nhật

72

Nguyễn Thanh Hiển

VLHN-2008

Bệnh viện Chợ Rẫy

73

Hoàng Đức Tâm

NCS-2013

ĐH Sư Phạm Tp HCM

74

Dương Thanh Tài

NCS-2014

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

75

Lê Thị Quỳnh Hương

NCS-2014

 

76

Trần Ánh Dương

CH-21

Bệnh viện Chợ Rẫy

77

Cao Vĩnh Phương

CH-22

 

78

Võ Văn Anh Hân

CH-23

 

79

Nguyễn Thị Thúy Nhâm

CH-25

Bệnh viện Quân Y 175

80

Phạm Minh Quân

VLHN-2010

 

81

Phan Thanh Quang

VLHN-2010

Du hoc sinh Mỹ

82

Huỳnh Tăng Hiền

VLHN-2010

 

83

Hồ Lai Tuân

VLHN-2011

 

84

Bùi Phương Nam

VLHN-2011

Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt

85

Phạm Đặng Khoa

VLYK-2012

Bệnh viện Nhi Đồng TpHCM

86

Châu Thành Tài

VLHN-2012

Du học sinh, Nhật

87

Lê Đại Trọng

VLHN-2012

 

88

Nguyễn Thanh Tùng

VLHN-2012

 

89

Lê Quang Vương

NCS-2016

ĐH Sư Phạm Tp HCM

ĐỒNG

90

Lê Thị Quỳnh Dao

VLHN-1993

Bệnh viện Ung Bướu Tp HCM

91

Hoàng Huy Long

 

Công ty MD Lab-HCM

92

Trương Thùy Dương

 

BV Phạm Ngọc Thạch

93

Phan Trọng Phúc

CH-18

Trung Tâm Hạt Nhân TpHCM

94

Nguyễn Văn Thái Bằng

VLHN-2004

Trung Tâm Hạt Nhân TpHCM

95

Hoàng Thị Hậu

VLHN-2010

Bệnh viện Ung Bướu Tp HCM

96

Cao Thanh Long

VLHN-2011

Trung tâm Hạt nhân TpHCM

97

Hồ Hoàng Thân

VLHN-2011

Bệnh viện Ung Bướu Tp HCM

98

Bùi Thị Thúy Nga

VLYK-2012

Bệnh viện Ung Bướu Tp HCM

99

Trương Hữu Thanh

VLYK-2012

Bệnh viện Ung Bướu Tp HCM

100

Phan Nhật Khang

KTHN-2012

Bệnh viện Ung Bướu Tp HCM

101

Võ Tấn Linh

VLYK-2012

Bệnh viện Ung Bướu Tp HCM

102

Nguyễn Thị Vân

VLYK-2012

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

103

Nguyễn Hải An

VLYK-2012

 

104

Trần Phát

VLYK-2012

Bệnh viện Nhi Đồng TpHCM

105

Nguyễn Thảo Ngân

CH-22

Trường THPT Lê Quý Đôn, Đồng Nai

106

Nguyễn Thị Ngọc Lan

CH-22

Trường THPT Marie Curie

 

2. Danh sách Nhà tài trợ Quỹ cựu sinh viên năm 2016

3. Danh sách Nhà tài trợ Quỹ cựu sinh viên năm 2015

4.Danh sách Nhà tài trợ Quỹ cựu sinh viên năm 2014

>>Quay về đầu trang

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1