KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

HƯỚNG NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT HẠT NHÂN VÀ VẬT LÝ HẠT

 

I.       ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Phản ứng hạt nhân: Nghiên cứu nhiều loại phản ứng khác nhau với sự kết hợp của lý thuyết tán xạ lượng tử, mô hình mẫu quang học, mẫu folding, phép xấp xỉ Born sóng méo (Distorted wave Born approximation; PWBA DWBA), hệ phương trình liên kênh (Coupled channel method; CC) và các mô hình lý thuyết bán cổ điển... Cụ thể:

+ Nghiên cứu các phản ứng tán xạ ở vùng năng lượng trung bình trở lên, từ đó so sánh, lý giải các số liệu thực nghiệm như phân bố tiết diện vi phân theo góc, moment dịch chuyển điện từ.

+ Nghiên cứu các phản ứng ở vùng năng lượng thấp như các phản ứng chuyển, phản ứng tổng hợp,… nhằm lý giải sự hình thành các hạt nhân nặng trên các ngôi sao.

Cấu trúc hạt nhân: Nghiên cứu lý thuyết mẫu giọt chất lỏng, mẫu khí Fermi, mẫu vỏ mở rộng, lý thuyết Hartree-Fock-Bogoliubov nhằm lý giải các vấn đề khác nhau của cấu trúc hạt nhân. Cụ thể:

+ Nghiên cứu lực hạt nhân.

+ Tính toán cấu trúc mức năng lượng của các nucleon, các trạng thái của nhiều hạt nhân khác nhau.

+ Nghiên cứu hình dạng, tính chất của các hạt nhân xa vùng bền.

Lý thuyết hạt cơ bản: Chúng tôi quan tâm đến các định luật bảo toàn và vi phạm xảy ra trong các tương tác mạnh, yếu, điện từ, nguồn gốc của khối lượng các hạt, lý thuyết lượng tử của trường trọng lực, sự bất đối xứng của vật chất và phản vật chất trong vũ trụ, v.v. Đồng thời chúng tôi cũng nghiên cứu các kỹ thuật thực nghiệm, mô phỏng các quá trình tương tác và xử lý số liệu thực nghiệm. Cụ thể:

+ Nghiên cứu phân rã bêta kép không tạo nên neutrino của đồng vị 48Ca.

+ Nghiên cứu về jet quenching từ Z boson + jets sinh ra trong va chạm ion nặng.

+ Nghiên cứu về vi phạm của lepton flavour mang điện.

 

II.   MỘT SỐ KẾT QUẢ

Tính toán tiết diện phản ứng của 4He với nhiều đồng vị khác nhau theo mô hình mẫu quang học (OM)

 1.1

Kết quả tính toán tiết diện tán xạ vi phân theo góc (The elastic scattering angular distribution) từ phương pháp liên kênh (CC) và mô hình mẫu quang học (OM). Số liệu thực nghiệm: Phys. Rev. C 22, 2462 (1980).

1.2 

Hình dạng hạt nhân được mô tả qua các dịch chuyển monopole (a), dipole (b) và quadrupole (c)

1.3

 

III.      CÔNG BỐ

[1] Evidence of Wγγ production in pp collisions at sqrt(s) = 8 TeV and limits on anomalous quartic gauge couplings with the ATLAS detector, Nguyen Hai Duong,CERN-PH-EP, 009, 2015.

[2] The investigation of neutron cross section with the energy range from 1 to 50 Mev for some near-spherical nuclei, Nguyen Tri Toan Phuc, Pham Thanh Quang, Le Hoang Chien, Chau Van Tao, the 11th national conference on nuclear science and technology, Vietnam Atomic Energy Institute, 2015.

[3] Applying the optical model to calculate the neutron cross-section, Phan Thanh Quang, Chau Van Tao, Le Hoang Chien, Nguyen Dien Quoc Bao, Pham Minh Quan, 9th Science Conference, HCMC University of Science, 2014.

[4] Measurement of the muon charge asymmetry in ppbar to W + X to mu nu + X events at sqrt{s} = 1.96 TeV, Hoang Thi Kieu Trang, Phys. Rev. D 88, 091102(R), 2013.

[5] Search for supersymmetry using events with three leptons, multiple jets, and missing transverse momentum with the ATLAS detector, Nguyen Hai Duong, ATLAS-CONF 2012, 108, 2012.

[6] Search for squarks and gluinos using final state with jets and missing transverse momentum with ATLAS experiment in 4.7/fb of sqrt(s)= 7 TeV proton-proton collision data, Nguyen Hai Duong, ATLAS-CONF 2012, 033, 2012.

[7] A new boson with a mass of 125 GeV observed with the CMS experiment at the Large Hadron Collider, Nguyen Hai Duong, Science 338, 1569-1575, 2012.

[8] Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC, Nguyen Hai Duong, Phys. Lett. B716, 30, 2012.

[9] Search for extra dimensions in the diphoton mass spectrum at the Large Hadron Collider, Nguyen Hai Duong, Phys. Rev. Lett. 108, 111801, 2012.

 

 

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1