KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

HƯỚNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VẬT LÝ - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

TRONG CÔNG NGHIỆP

 

I.  ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Hướng nghiên cứu ứng dụng hạt nhân trong công nghiệp: Nghiên cứu và phát triển các phương pháp cải tiến các hệ kiểm định đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các ngành cơ khí, xây dựng như khảo sát mật độ vật chất, tình trạng bên trong thiết bị, vật thể, xác định vị trí khuyết tật bên trong vật thể, kiểm tra chất lượng mối hàn, bề mặt vật đúc, khảo sát đường ống: rò rỉ, tắc nghẽn, tạo bọt khí, đóng cặn, tắc nghẽn bên trong đường ống, khảo sát phân bố các pha trong thiết bị nhiệt, đo bề dày. Đánh giá độ tin cậy của quá trình thực nghiệm bằng phương pháp mô phỏng sử dụng chương trình MCNP, PENELOPE và GEANT4.

II.  MỘT SỐ KẾT QUẢ

  Kết quả tính toán tiết diện tán xạ Compton

5.1

Hình 1: So sánh tiết diện tán xạ Compton của vật liệu thép

 

      Kết quả tính toán giá trị bão hòa của vật liệu

5.2

Hình 2: Giá trị bão hòa của nhôm

 

 Kết quả đánh giá phổ tán xạ bằng phương pháp Monte Carlo

5.3

Hình 3: So sánh phổ mô phỏng và thực nghiệm

 

III.   CÔNG BỐ

[1]. Hoang Duc Tam, Huynh Dinh Chuong, Tran Thien Thanh, Vo Hoang Nguyen, Hoang Thi Kieu Trang, Chau Van Tao, Advanced gamma spectrum processing technique applied to the analysis of scattering spectra for determining material thickness, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Vol 303/1, 693-699, 2015.

[2]. Duc-Tam HOANG, Thien-Thanh TRAN, Bao-Tran LE, Kim-Tuyet TRAN, Dinh-Chuong HUYNH, Hoang-Nguyen VO and Van-Tao CHAU,First results of saturation curve measurements of heat-resistant steel using Geant4 and MCNP5 codes, JPS Conf. Proc Volume 6, 2015.

[3]. Huynh Thi Yen Hong, Nguyen Thi Tram, Vu Ngoc Ba, Nguyen Ngoc Lam, Lu Anh Huong, Huynh Dinh Chuong, Le Thi Ngoc Trang, Bui Tuan Khai, Tran Kim Tuyet, Hoang Duc Tam, Tran Thien Thanh, Chau Van Tao, Evaluation of suaturation curve of Aluminum using Geant4 code, Proceedings of the 3rd academic conference on natural science for master and PhD students from Asean countries, VNU-HCM publishing house,  280-284, 2014.

[4]. Hoang Duc Tam, Vo Hoang Nguyen, Tran Thanh Phi, Nguyen Thi Binh, Nguyen Hien Dang, Huynh Dinh Chuong , Le Thi Ngoc Trang, Tran Kim Tuyet, Vu Tuan Minh, Tran Thien Thanh and Chau Van Tao, Experimental Investigation of Detector Collimator Response on Gamma Scattering Spectrometer, Proceedings of RCMME2014, Bach khoa publishing house,  471-476, 2014.

[5]. Tran Thien Thanh, Lam Thu Van, Tran Thi Thu Suong, Tran Trung Tin, Huynh Thi Yen Hong, Vo Hoang Nguyen, Huynh Dinh Chuong , Le Thi Ngoc Trang, Tran Kim Tuyet, Le Bao Tran, Hoang Thi Kieu Trang, Hoang Duc Tam and Chau Van Tao, Efficiency Calibration of Point Sources inside Radioactive Waste Drum by Monte Carlo Simulation, Proceedings of RCMME2014, Bach khoa publishing house, 477-481, 2014.

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1