KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

PGS.TS. Trương Thị Hồng Loan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng phòng thí nghiệm Kỹ thuật hạt nhân

 
* HƯỚNG NGHIÊN CỨU

     - Xử lý phổ gamma

     - Mô phỏng Monte Carlo: hệ phổ kế gamma, hệ chụp ảnh X quang, máy gia tốc

 
* HƯỚNG GIẢNG DẠY

     - Vật lý phóng xạ

     - Phân tích thống kê dữ liệu thực nghiệm.

     - Phần mềm mô phỏng MCNP5

     - Ghi nhận bức xạ môi trường.

     - Y học hạt nhân

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1