KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

TS. Văn Thị Thu Trang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

* HƯỚNG NGHIÊN CỨU

     - Chuẩn năng lượng cho hệ thống CANDLES (Sử dụng detector CaF2 cho việc nghiên cứu Neutrino và vật chất tối trên phổ năng lượng thấp) để nghiên cứu phân rã beta kép của 48Ca.

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1