KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

  • Tương tác của neutron với vật chất
  • Tán xạ neutron
  • Lý thuyết vận chuyển neutron
  • Lý thuyết khuếch tán neutron
  • Động học lò phản ứng hạt nhân
  • Mô phỏng vận hành lò phản ứng
  • Tính toán phân bố thông lượng neutron và công suất lò
  • Ứng dụng của neutron trong nghiên cứu vật liệu, phân tích mẫu vật.

 

 

 

 

 

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1