KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo tuyển dụng

Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ Tiên tiến, Adtech

  • Tên công ty : Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ Tiên tiến, Adtech.
  • Địa chỉ:  công ty tại Thanh Xuân, Hà Nội (có văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh).
  • Tuyển: 02 kỹ sư nam làm về an toàn bức xạ.
  • Công việc chủ yếu: kiểm định an toàn bức xạ và hỗ trợ công tác đào tạo an toàn bức xạ.
  • Yêu cầu: siêng năng, chăm chỉ.
  • Sinh viên chưa có việc làm, có thể gửi email về cô Trang (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1