bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

 

TRƯỜNG ĐH KHTN TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA VẬT LÝ – VẬT LÝ KỸ THUẬT

Số 01/TB-VL-VLKT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                            Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Cấp học bổng Công ty MITSUBA VIỆT NAM năm 2019

Trong sự hợp tác giữa Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật với Công ty MITSUBA Việt Nam, nhằm khuyến khích tinh thần học tập và giải quyết khó khăn cho sinh viên Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật, hằng năm Công ty MITSUBA Việt Nam tài trợ 3.000 USD để trao học bổng cho sinh viên có học lực khá giỏi và có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm học 2019-2020, Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật phân cấp số suất học bổng (mỗi suất trị giá 3.000.000 đồng) cho sinh viên các chuyên ngành và các khóa như sau:

 1. Sinh viên năm thứ 1 ngành Vật lý học (khóa tuyển 2019): 2 suất
 2. Sinh viên năm thứ 2 ngành Vật lý học (khóa tuyển 2018): 2 suất
 3. Sinh viên năm 3 & 4 Bộ môn Vật lý Điện tử: 3 suất
 4. Sinh viên năm 3 & 4 Bộ môn Vật lý Chất rắn: 1 suất
 5. Sinh viên năm 3 & 4 Bô môn Vật lý Hạt nhân: 2 suất
 6. Sinh viên năm 3 & 4 Bộ môn Vật lý Địa cầu: 1 suất
 7. Sinh viên năm 3 & 4 Bộ môn Vật lý Lý thuyết: 2 suất
 8. Sinh viên năm 3 & 4 Bộ môn Vật lý Tin học: 3 suất
 9. Sinh viên năm 3 & 4 Bộ môn Vật lý Ứng dụng: 3 suất
 10. Sinh viên ngành Hải dương – KT & TV: 2 suất
 11. Sinh viên ngành Kỹ thuật hạt nhân: 2 suất

Điều kiện xét chọn:

 • Học lực: Khá, Giỏi
 • Có hoàn cảnh gia đình khó khăn
 • Có đạo đức tốt
 • Ưu tiên cho những sinh viên chưa nhận học bổng Mitsuba các năm trước

Nơi nhận hồ sơ:

 • Đối với sinh viên chuyên ngành: Sinh viên nộp hồ sơ tại bộ mân. Bộ môn xét chọn và gởi về VP. Khoa danh sách kèm hồ sơ của sinh viên được chọn.
 • Đối với sinh viên năm thứ 1 và 2 Ngành Vật lý học: Sinh viên nộp tại VP. Khoa Vật lý – VLKT (Phòng A01, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ) hoặc nộp tại Phòng Thí nghiệm Vật lý đại cương 1, Phòng A211 (chuyển cho Thầy Nhẫn) trước ngày 17/10/2019. Sinh viên Ngành Hải dương học nộp hồ sơ tại Bộ môn Hải dương – KT & TV. Sinh viên Ngành Kỹ thuật hạt nhân nộp hồ sơ tại Bộ môn Vật lý – Kỹ thuật hạt nhân.

Hồ sơ gồm:Đơn xin học bổng (tự viết tay, ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại, email liên hệ), Bảng điểm toàn khóa, Bản photo các giấy xác nhận hộ nghèo hoặc gia đình khó khăn có xác nhận của địa phương (Phường, Xã).

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 30/09/2019 đến hết ngày 17/10/2019.

Thời gian phát học bổng: 08 giờ 00, Chủ Nhật ngày 27/10/2019 tại Giảng đường 1.

Thông tin liên hệ: ThS. Huỳnh Thanh Nhẫn (Giáo vụ khoa): Số điện thoại: 0919786248, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 
Phó Trưởng Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật
 
 
 
 
 
 
Huỳnh Trúc Phương 

 

 Sinh viên xem file thông báo tại đây.

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1