KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Sinh viên năm thứ 3 và 4 sẽ học online từ ngày 06/04/2020. SV năm 1 và 2 học từ ngày 20/4/2020. Kế hoạch chi tiết trong file đính kèm.

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1