bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

TP. HCM, ngày 04 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức cho sinh viên đại học hệ chính quy

học theo hình thức tập trung (đợt 3) - Học kỳ 2 năm học 2019-2020

                Căn cứ theo nội dung cuộc họp của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ngày 29/04/2020 về kế hoạch tổ chức cho sinh viên đại học hệ chính quy tiếp tục học tập trong học kỳ 2 năm học 2019-2020, Trường thông báo thời gian đăng ký/điều chỉnh ĐKHP Đợt 3 (học tập trung từ ngày 18/05/2020) cho các học phần đã mở trong HK2/19-20 nhưng chưa tổ chức dạy online trong Đợt 1 (học từ ngày 06/04) và Đợt 2 (học từ ngày 20/04) như sau:

 1. Thời gian điều chỉnh và đăng ký:

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện

Ngành được

đăng ký

Ghi chú

11/05/2020

13/05/2020

K19 về trước

ĐKHP Đợt 3

Tất cả các ngành

26/05/2020

27/05/2020

K19 về trước

Điều chỉnh ĐKHP Đợt 3

Tất cả các ngành

(*)

(*): Sau đợt Điều chỉnh ĐKHP Đợt 3, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP sẽ không được giải quyết

 1. Điều kiện đăng ký, mở lớp dạy tập trung:
 • Sinh viên chỉ được điều chỉnh/đăng ký trên các học phần đã mở trên Portal
 • Nhà trường chỉ mở các học phần có số lượng đăng ký trên 10 sinh viên. 
 1. Thời gian và hình thức học:
 • Sinh viên xem kết quả đăng ký trên Portal: Từ 15/05/2020.
 • Thời gian bắt đầu học: Từ 18/05/2020
 • Hình thức học: Tập trung

Lưu ý:  

 • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV qua Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • SV liên hệ Giáo vụ các Khoa khi cần hỗ trợ
 • Email hỗ trợ của Giáo vụ khoa CNTT: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Email hỗ trợ của Phòng Đào tạo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường trong thời gian đăng ký.

                                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1