bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

 

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc nhận thẻ học viên cao học và nghiên cứu sinh, khóa năm 2019, như sau:

  • Nghiên cứu sinh: NCS đến nhận thẻ NCS tại Phòng Đào tạo Sau đại học trong giờ hành chính từ ngày 06/5/2020 đến 15/5/2020.
  • Học viên cao học: đề nghị học viên cử đại diện lớp đến nhận thẻ học viên tại Phòng Đào tạo Sau đại học trong giờ hành chính từ ngày 06/5/2020 đến 15/5/2020.

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1