bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Công ty TNHH Chiếu xạ Toàn Phát

  • Cần tuyến sinh viên chuyên ngành Vật lý hạt nhân, Kỹ thuật hạt nhân
  • Số lượng: 02
  • Yêu cầu: đọc được tài liệu tiếng Anh chuyên ngành. Làm việc theo ca. Có ca đêm và ca ngày do máy vận hành 24/24.
  • Lương khởi điểm: 12 triệu
  • Thông tin chi tiết xin liên hệ:
    • Chị Phấn: Bộ phận Nhân sự, điện thoại: 02723786888
    • Anh Quốc: Bộ phận Kỹ thuật. điện thoại: 0909742113

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1