bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân - Vật lý Y khoa

Thông báo

v/v Khảo sát nguyện vọng đăng ký chuyên ngành K2018

  • Đối tượng: Sinh viên Khoá 2018 Ngành Kỹ thuật Hạt nhân hoặc SV chưa vô chuyên ngành các Khoá 2017 về trước
  • Mục đích: khảo sát số lượng sinh viên có nguyện vọng vào chuyên ngành.
  • Thời gian: đến 17h ngày 8/6/2020.

Bộ môn VLHN - KTHN - VLYK

 

Các bạn sinh viên điền vào form đính kèm.

 

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1