bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân - Vật lý Y khoa

Thông báo

V/v Thời gian học thực tập Vật lý Hạt nhân đại cương

  • Ngày 12 - 13/6/2020 được nghỉ lý do cán bộ hướng dẫn của Bộ môn bận việc.
  • Ngày 19 - 20/6/2020 được nghỉ lý do Thi giữa kỳ.
  • Ngày 26 - 27/6/2020 bắt đầu học thực tập lại.
  • Nhóm thực tập lớp cử nhân tài năng, thứ 7( tiết 7-9) sẽ chuyển sang thứ 6(tiết 10 -12, bắt đầu từ 15h) và bắt đầu học lại từ 26/6/2020.

Nếu các bạn sinh viên có thắc mắc thì liên hệ tới Thầy Nguyễn Duy Thông (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Bộ môn VLHN - KTHN - VLYK

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1