bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân - Vật lý Y khoa

Thông báo

V/v Thời gian nộp báo cáo thực tập Vật lý Hạt nhân đại cương

  • Thời gian: 8:00 ~ 16:00 thứ 6 ngày 24/07/2020
  • Địa điểm: tại phòng Thực tập Vật lý Hạt nhân Đại cương
  • Nội dung: bài báo cáo của ngày học thực tập cuối và tờ đánh giá các bài thực tập.

Các bạn sẽ nộp trực tiếp cho Thầy Phan Lê Hoàng Sang và có ký tên. Đối với các bài nộp qua mail, các bạn sinh viên nộp đúng thời gian quy định.

Nếu các bạn sinh viên có thắc mắc thì liên hệ với thầy Nguyễn Duy Thông(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Bộ môn VLHN - KTHN - VLYK

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1