bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân - Vật lý Y khoa

Thông báo

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19, bộ môn VLHN - KTHN - VLYK yêu cầu tất cả sinh viên  phải đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trước khi vào Phòng thí nghiệm.

Bộ môn VLHN - KTHN - VLYK

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1