bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

- Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách công nhận tốt nghiệp, nếu có sai sót phải liên hệ phòng Đào tạo điều chỉnh từ ngày 27/10/2020 đến ngày 30/10/2020.

- Sinh viên không có tên trong DS tốt nghiệp, xem file Khong du dieu kien tot nghiep để biết môn còn nợ. Trong số này sẽ xét lại 1 số trường hợp có thể được tốt nghiệp.

- Sinh viên có tên trong dstn có thể xin cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ ngày 27/10.

DS tot nghiep DH thang 10 nam 2020_ Dai tra.pdf

DS tot nghiep DH thang 10 nam 2020_CNTN.pdf

Khong du dieu kien_Tot Nghiep DHCQ_T10_2020.pdf

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1