bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Ban tổ chức Tiểu ban Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Y khoa

Thông tin về thời gian chấm poster

  • Thời gian: từ 13:00 - 14:00 ngày 18 tháng 12 năm 2020
  • Các tác giả phải trực tại poster trong khoảng thời gian này.
  • Ban Tổ chức Hội nghị sẽ trao 02 giải thưởng poster xuấc sắc nhất tại Tiểu ban.

BTC Tiểu ban

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1