KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Lớp Cơ học lượng tử cho khóa 2011 sẽ bắt đầu học vào ngày thứ hai 28/10/2013.

Thời gian học: Chiều thứ hai hàng tuần từ 13h - 15h30

Địa điểm: Phòng H2

Giảng viên: Cô Hoàng Thị Kiều Trang

                  Thầy Lê Hoàng Chiến

Các em sinh viên chú ý đi học đầy đủ & đúng giờ.

Bộ môn Vật lý - Kỹ thuật hạt nhân.

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1