KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

Lớp học về Geant4 

  • Địa điểm: đại học Tôn Đức Thắng
  • Thời gian: 15 ~16/6/2017
  • Yêu cầu: có kiến thức về C++

Các sinh viên có quan tâm đến lớp học này theo đường link để đăng ký.

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Bảng tin chung

Bảng tin giáo vụ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1