KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

Ôn thi môn cơ sở cho đầu vào cao học môn "Vật lý Hạt nhân" lần 2 tháng 10/2017

  • Thời gian : sáng và chiều ngày 7/108/10/2017 (4 buổi)
  • Giảng viên : GS.TS Châu Văn Tạo
  • Địa điểm: bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân. Sơ đồ đường dẫn đến bộ môn VLHN-KTHN tại đây.

       Liên hệ: Nguyễn Duy Thông ( 01268.140.564) hoặc Nguyễn Quốc Hùng(0997.249.996)

Bộ môn VLHN - KTHN 

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1