KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

v/v phỏng vấn du học tại National Central University, Đài Loan

  • Thời gian: 26/10/2017
  • Đối tượng : sinh viên Vật lý và Khoa học Vật liệu, Kỹ thuật Hạt nhân, đặc biệt là các bạn sinh viên năm 4 và cao học.
  • Ngành học: vật lý, khoa học vật liệu, quang học, vật lý chất rắn, vật lý hạt nhân và năng lượng cao, vật lý vũ trụ. Thông tin về khoa Vật lý tại NCU có thể tìm thấy tại đây.
  • Liên hệ để biết thêm chi tiết: thầy Trịnh Hoa Lăng(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

 

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1