KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

Seminar khoa học về thực nghiệm T2K

  • Thời gian: 9h sáng ngày 21/11/2017 (thứ 3)
  • Địa điểm: bộ môn VLHN - KTHN
  • Nội dung : T2K Experiment & VN-neutrino Group
  • Người trình bày: TS. Nguyễn Minh Trường (đại học Bách khoa Đà Nẵng)

Kính mời quý Thầy, Cô, NCS, học viên cao học và các bạn sinh viên đến tham dự.

Bộ môn Vật lý hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

 

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1