KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

Seminar về Vật lý Y khoa

  • Thời gian : từ 12:30  - 14:30 ngày 29/11/2017 (thứ 4)
  • Địa điểm : bộ môn VLHN - KTHN
  • Chủ đề: vai trò và ứng dụng cộng hưởng từ trong chẩn đoán hình ảnh y khoa
  • Người trình bày: CN. Lê Văn Hậu, KTV trưởng- khoa  chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đại học Y dược

Kính mời quý Thầy, Cô, NCS, học viên cao học và các bạn sinh viên đến tham dự.

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

 

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1