KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

v/v Báo cáo luận văn của học viên cao học khoá 25

  • Thời gian : từ 7h30 ngày 23/12/2017(thứ 7)
  • Địa điểm: bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân
  • Danh sách và thứ tự báo cáo : xem tại đây

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1