KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

Lịch học cao học khoá 27 và buổi gặp đầu khoá với cán bộ bộ môn VLHN-KTHN

  • Lịch học cao học : xem tại đây
  • Lớp học về máy gia tốc của GS. Itahashi: xem tại đây
  • Lớp học về hạt cơ bản của GS. Chary: xem tại đây
  • Địa điểm: bộ môn VLHN - KTHN
  • Thời gian gặp mặt với cán bộ bộ môn VLHN-KTHN : ngày 14/12/2017(thứ 5) từ 9h30 tại bộ môn VLHN-KTHN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1