KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

v/v Chuẩn bị cho việc đăng ký chuyên ngành của sinh viên ngành Kỹ thuật Hạt nhân khoá tuyển 2016

Bộ môn VLHN - KTHN sẽ tổ chức buổi giới thiệu chuyên ngành vào ngày 17/12/2017 ( chủ nhật )

  • Buổi sáng : từ 8h30 tập trung nghe giới thiệu và tham quan phòng thí nghiệm
  • Buổi chiều: tập trung cùng với sinh viên Khoa Vật Lý để nghe hướng dẫn về quy định đăng ký học phần

Tất cả những sai sót về sau, khi không tham dự buổi giới thiệu sẽ không được xem xét giải quyết.

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1