KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

v/v tuyển dụng của trung tâm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp CANTI Đà Lạt

 

Bộ môn VLHN-KTHN nhận được thông báo tuyển dụng của trung tâm CANTI Đà Lạt

  • Đối tượng: cử nhân Vật lý Hạt nhân hoặc Kỹ thuật Hạt nhân
  • Số lượng: 3 (ưu tiên Nam vì phải đi hiện trường).
  • Liên lạc: chú Nguyễn Hữu Quang (0913762588)

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1