KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

Học bổng tại NCU vào mùa thu năm 2018

 

Bộ môn VLHN-KTHN vừa nhận được thông báo học bổng tại trường National Central University (Đài Loan).

Các bạn sinh viên quan tâm đến học bổng này có thể truy cập tại website: http://admissions.oia.ncu.edu.tw/

 

Bộ môn VLHN - KTHN

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1