KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

Application Guide of MEXT Nuclear Researchers Exchange Program FY2018

Bộ môn VLHN - KTHN vừa nhận được thông báo về " Application Guide of MEXT Nuclear Researchers Exchange Program FY2018". Các lĩnh vực được quan tâm :

  1. FNCA Research Course
  2. Individual Research Subject Course
  3. Basic Research Field Course

Chi tiết của thông báo này được đăng tải tại đây.

Bộ môn VLHN - KTHN

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1