bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Công ty TNHH RYOMO VIỆT NAM SOLUTIONS đang có chương trình tuyển dụng dành cho sinh viên ở hai vị trí: Kỹ sư phát triển thiết kế (MBD) và Lập trình viên phần mềm. Sinh viên/cựu sinh viên quan tâm có thể ứng tuyển.

 

 

 

 

Nguồn:http://www.phys.hcmus.edu.vn/

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1