bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

Kết quả xét chuyên ngành ngành Kỹ thuật Hạt nhân

  • Kết quả xét chuyên ngành xem trong file đính kèm.
  • Sinh viên không đủ điều kiện vào chuyên ngành: liên hệ với thầy Trần Nhân Giang (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để đăng ký học trả nợ và sẽ xét tuyển vào chuyên ngành với Khoá 2018.

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1