bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

LỊCH HỌC HỌC PHẦN 1 CAO HỌC KHOÁ 29

(chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân)

 

STT

Chuyên đề

CBGD

Ngày học

Phòng học

1

Phương pháp và thiết bị ghi bức xạ

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Lâm

Sáng thứ 7

Bộ môn VLHN

2

Lý thuyết hạt nhân 1

GS.TS. Châu Văn Tạo

Chiều thứ 7

Bộ môn VLHN

3

Lý thuyết hạt nhân 2

PGS.TS. Trương Thị Hồng Loan

Chiều chủ nhật

Bộ môn VLHN

4

Lý thuyết hạt nhân 2

PGS.TS. Huỳnh Trúc Phương

Sáng chủ nhật

Bộ môn VLHN

5

Máy gia tốc

GS.TS. Itahashi

TS. Trần Nhân Giang

Thông báo sau

Bộ môn VLHN

6

Vật lý hạt Cơ bản

GS.TS. Chary

TS. Hoàng Thị Kiều Trang

Thông báo sau

Bộ môn VLHN

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1