bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

 

SCHEDULE OF MASTER COURSE 29th

December 9th – 19th, 2019

Course: Accelerator

Date

Monday

9th

Tuesday

10th

Wednesday

11th

Thursday

12th

Friday

13th

Morning

8AM - 10AM 

 

Lecture

Lecture

Lecture

Lecture

Afternoon

14PM - 16PM

Lecture

       

Date

Monday

16th

Tuesday

17th

Wednesday

18th

Thursday

19th

 

Morning

8AM - 10AM

Lecture

Lecture

Lecture

Lecture

 

 

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1