bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2

Năm học: 2019 – 2020

Bộ môn: Vật lý Hạt nhân – Kỹ thuật Hạt nhân

Ngành: Kỹ thuật Hạt nhân – Khóa 2017

Bắt đầu từ ngày 17/02/2020

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Nguyên lý và ứng dụng máy gia tốc – Thầy Lăng

Tiết 4 – 6

Phòng H1

An toàn bức xạ - Thầy Tạo

Tiết 1 - 3

   Phòng H1

Thực tập cơ sở KTHN – Thầy Giang

Tiết 1-3

Phòng TN BM VLHN

Kỹ thuật phân tích hạt nhân – Thầy Phương

Tiết 1 – 3

Phòng H1

Ứng dụng tin học trong KTHN – Thầy Hải

Tiết 4 – 6

Phòng H1

Chiều

Phân tích số liệu trong KTHN – Cô Loan

Tiết 7 – 9

Phòng H1

   

Ứng dụng tin học trong KTHN – Thầy Tài

Tiết 7 – 9

Phòng H1

 

CLB Anh văn – Cô Trang

Tiết 7 -9

Phòng H1

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2

Năm học: 2019 – 2020

Bộ môn: Vật lý Hạt nhân – Kỹ thuật Hạt nhân

Ngành: Vật lý Y khoa – Khóa 2017

Bắt đầu từ ngày 17/02/2020

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Nguyên lý và ứng dụng máy gia tốc – Thầy Lăng

Tiết 4 – 6

Phòng H1

An toàn bức xạ - Thầy Tạo

Tiết 1 – 3

Phòng H1

Thực tập cơ sở KTHN – Thầy Giang

Tiết 4-6

Phòng TN BM VLHN

Cơ sở Vật lý trong Y học Hạt nhân – Cô Trang

Tiết 4 – 6

Phòng H1

Ứng dụng tin học trong KTHN – Thầy Hải

Tiết 4 – 6

Phòng H1

Chiều

Phân tích số liệu trong KTHN – Cô Loan

Tiết 7 – 9

Phòng H1

Cơ sở Vật lý trong xạ trị

Tiết 7 – 9

Bv. Ung Bướu TP HCM

 

 

Ứng dụng tin học trong KTHN – Thầy Tài

Tiết 7 – 9

Phòng H1

 

CLB Anh văn – Cô Trang

Tiết 7 – 9

Phòng H1

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2

Năm học: 2019 – 2020

Bộ môn: Vật lý Hạt nhân – Kỹ thuật Hạt nhân

Ngành: Vật lý Hạt nhân – Khóa 2017

Bắt đầu từ ngày 17/02/2020

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Phương pháp nghiên cứu khoa học (CNTN) – Thầy Thanh

Tiết 4 – 6

Phòng E205

Vật lý neutron và Lò phản ứng - Thầy Phương

Tiết 1 – 3

Phòng NCS

Ứng dụng tin học trong VLHN – Thầy Tài

Tiết 4 – 6

Phòng H1

An toàn và liều lượng – Thầy Tạo

Tiết 1 – 3

Phòng NCS

Phân tích thống kê số liệu thực nghiệm hạt nhân – Cô Loan

Tiết 1 – 3

Phòng NCS

 

Ứng dụng tin học trong VLHN – Thầy Hải

Tiết 4 – 6

Phòng NCS

Máy gia tốc –Thầy Lăng

Tiết 4 – 6

Phòng NCS

Chiều

Thực hành Vật lý hiện đại (CNTN) – Thầy Phương, Thầy Thanh, Thầy Hảo

Tiết 7 – 11

Phòng TN BM VLHN

 

Thực tập cơ sở VLHN – Thầy Sang

Tiết 7 – 9

Phòng TN BM VLHN

 

 

CLB Anh văn – Cô Trang

Tiết 7 – 9

Phòng H1

 

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1