bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Sinh viên Ngành Vật lý học và Ngành Kỹ thuật hạt nhân xem thời khóa biểu các môn học tập trung (Đợt 3) tại đây. Sinh viên sẽ bắt đầu học tập trung các học phần chuyên ngành, cơ sở ngành, Khóa luận, Seminar tốt nghiệp,... từ ngày 18/05/2020. Sinh viên tiến hành đăng ký điều chỉnh học phần theo thông báo của Phòng Đào tạo từ ngày 11-13/05/2020. Cách thức đăng ký: Sinh xem lại kết quả đăng ký học phần từ tháng 02/2020, nếu đồng ý học thì giữ nguyên, nếu không đồng ý học thì chọn hủy đăng ký. Nếu sinh viên không đăng ký học trong đợt này thì phải đợi năm sau mới có lớp học. Trong đợt đăng ký này, sinh viên không được phép đăng ký, điều chỉnh các học phần đã triển khai giảng dạy trực tuyến trong đợt 1 (06/04/2020) và đợt 2 (20/04/2020).

Sinh viên cần tư vấn thêm vui lòng liên hệ Giáo vụ khoa, Thầy Huỳnh Thanh Nhẫn, sđt: 0919786248, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1