bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

 

Sinh viên Ngành Vật lý học và Ngành Kỹ thuật hạt nhân khóa 2018 trở về trước xem Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019-2020 sau ngày 18/05/2020 tại đây. Sinh viên lưu ý xem hình thức dạy của các lớp dạy trực tuyến đợt 1 và 2 để biết lớp nào sẽ chuyển sang dạy trên lớp từ ngày 18/05, lớp nao vẫn dạy trực tuyến để đi học cho đúng. Các lớp còn dạy trực tuyến sẽ chuyển sang dạy trên lớp từ ngày 01/06/2020. Sinh viên chú ý kiểm tra email và trên hệ thống Moodle để cập nhật Room ID và Password của các lớp trực tuyến.. Các lớp giảng dạy đợt 3 học trực tiếp trên lớp. Sinh viên xem phòng học trên lớp trong thời khóa biểu hoặc trong tài khoản Portal để đi học cho đúng phòng. Sinh viên nên kiểm tra các thông báo thường xuyên để cập nhật các thay đổi nếu có.

Sinh viên khóa 2019 trở về trước xem thời khóa biểu sau ngày 18/05 của các lớp đại cương trên trang web phòng Đào tạo hoặc tại đây để cập nhật lịch học và phòng học. Các lớp triển khai đợt 3 chỉ học trực tiếp trên lớp.

Sinh viên cần trao đổi vui lòng liên hệ Giáo vụ khoa (Thầy Huỳnh Thanh Nhẫn) qua số điện thoại 0919786248 hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Cập nhật ngày 14/05/2020

Giáo vụ khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1