bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

 

DANH SÁCH ĐỀ TÀI SINH VIÊN KHÓA 2017

 

CBHD

Email

Tên đề tài

Nội dung chính của đề tài

Yêu cầu đối với sinh viên

Sinh viên nhận đề tài

Châu Văn Tạo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Áp dụng mẫu Nilsson, khảo sát mức năng lượng trong hạt nhân biến dạng

+Mẫu hạt độc lập cho hạt nhân cầu

Tính các mức năng lượng

+Mẫu Nilsson khi hạt nhân bị biến dạng

+Khá giỏi

Pham Ngọc Trung

Trương Thị Hồng Loan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đánh giá đặc trưng vận chuyển của các đồng vị phóng xạ từ đất lên cây thuốc nam

-Phân tích hoạt độ phóng xạ trong đất và trong cây sử dụng hệ phổ kế gamma.

-Tính hệ số vận chuyển.

-Chăm chỉ

-Làm thực nghiệm. -Đọc tài liệu tiếng Anh

Nguyễn Minh Hiếu

Trương Thị Hồng Loan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đánh giá đặc trưng vận chuyển của các nguyên tố kim loại nặng từ đất lên cây thuốc nam

-Phân tích kim loại nặng   trong đất và trong cây bằng phân tích kích hoạt neutron..

-Tính hệ số vận chuyển.

-Chăm chỉ

-Làm thực nghiệm. -Đọc tài liệu tiếng Anh

Thái Hoàng Tiến

Huỳnh Trúc Phương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phân tích hàm lượng nguyên tố vết trong móng tay chân của bệnh nhân ung thư đại trực tràng bằng kỹ thuật INAA

Phổ kế gamma

Lò phản ứng

-Ham thích đề tài

-Thỉnh thoảng lên Đà Lạt làm thực nghiệm

Ngô Ngọc Anh Thư

Huỳnh Trúc Phương

Hồ Văn Doanh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phân tích nguyên tố vết trong cây có độc tính cao bằng phương pháp INA

   

Danh Hiền

Hồ Văn Doanh

Huỳnh Trúc Phương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phân tích nguyên tố vết trong các loại cây dược liệu

   

Trần Đình Nguyên

Trần Thiện Thanh

Vũ Tuấn Minh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đánh giá hoạt độ phóng xạ trong các mẫu nước để dự báo ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng

+ Phân tích hoạt độ phóng xạ hệ phổ kế gamma

+ Dự báo ảnh hưởng theo các tiêu chuẩn trong và ngoài nước

+ Chịu khó, cần cù, đọc hiểu tài liệu tiếng anh

+ Yêu thích thực nghiệm

Phan Đình Minh Huy

Trần Thiện Thanh

Phan Long Hồ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đánh giá hàm lượng các kim loại nặng trong các mẫu nước để dự báo ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng

+ Phân tích hàm lượng kim loại trên hệ ICP-MS hoặc ICP-OES

+ Dự báo ảnh hưởng theo các tiêu chuẩn trong và ngoài nước

+ Chịu khó, cần cù, đọc hiểu tài liệu tiếng anh

+ Yêu thích thực nghiệm

Nguyễn Ngọc Huỳnh Như

Trần Thiện Thanh

Lê Đình Hùng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đánh giá hoạt độ phóng xạ trong các mẫu nước để dự báo ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng

+ Phân tích hoạt độ phóng xạ trên hệ Alpha/beta tổng

+ Dự báo ảnh hưởng theo các tiêu chuẩn trong và ngoài nước

+ Chịu khó, cần cù, đọc hiểu tài liệu tiếng anh

+ Yêu thích thực nghiệm

Lê Thị Ánh Nguyệt

Trần Thiện Thanh

Lê Hoàng Minh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu và ứng dụng tỉ số Rayleigh-Compton trong xác định thành phần vật liệu

+ Dùng phần mềm mô phỏng để đánh giá

+ Thực nghiệm đo trên các vật liệu

+ Chịu khó, cần cù, đọc hiểu tài liệu tiếng anh

+Phần mềm mô phỏng không biết sẽ được đào tạo

Lê Tấn Phát

Trần Thiện Thanh

Huỳnh Đình Chương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật gamma truyền qua/tán xạ để đánh giá độ rỗng của vật liệu

+ Dùng phần mềm mô phỏng để xây dựng mô hình

+ Thực nghiệm đo trên các vật liệu để kiểm chứng

+ Chịu khó, cần cù, đọc hiểu tài liệu tiếng anh

+Phần mềm mô phỏng không biết sẽ được đào tạo

+ Thực nghiệm tại PTN KTHN ở Thủ Đức

Trần Huy Bảo Luân

Lê Công Hảo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phân tích Ra-226 trong mẫu nước bằng phương pháp phổ alpha

Phân tích trên hệ phổ kế Alpha

+Chịu khó

+Thích thực nghiệm

Nguyễn Thục Vân Nhi

Lê Công Hảo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Định hướng phân tích Po-210 trong mẫu môi trường bằng phương pháp phổ alpha

Phân tích trên hệ phổ kế Alpha

+Chịu khó

+Thích thực nghiệm

Trần Phạm Duy Linh

Lê Công Hảo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mô hình dự đoán sự di chuyển các đồng vị phóng xạ trong đất

Phân tích trên hệ phổ kế HPGe/Alpha/RAD7

+Chịu khó

+Thích thực nghiệm

Nguyễn Việt Thảo

Lê Công Hảo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hệ số vận chuyển đồng vị phóng xạ trong cây rau ngắn ngày

Phân tích trên hệ phổ kế HPGe/Alpha/RAD7

+Chịu khó

Thích thực nghiệm

Lê Nhật Phàm

Võ Hồng Hải

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phát triển prototype hệ quan trắc và cảnh báo phóng xạ thời gian thực

- Thực nghiệm xây dựng mẫu prototype

- Triển khai trên thực tế

- Sử dụng các ngôn ngữ lập trình C++, LabVIEW.

- Khả năng đọc hiểu tài liệu bằng English.

Trần Đại Lâm

Võ Hồng Hải

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phát triển trình ứng dụng quan trắc và cảnh báo phóng xạ thời gian thực trực tuyến

- Xây dựng trình ứng dụng Android để quan trắc phóng xạ và cảnh báo theo thời gian

- Sử dụng các ngôn ngữ lập trình C++, JavaSript, HTML.

- Khả năng đọc hiểu tài liệu bằng English.

Vũ Trần Tiến Bảo

Võ Hồng Hải

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu bước đầu xây dựng hệ PET 2 detector

- Thực nghiệm

- Đánh giá detector ghi nhận 511keV.

- Xây dựng hệ thống trùng phùng.

- Xây dựng hệ thống giá đỡ và truyền động.

- Sử dụng các detector nhấp nháy.

- Lập trình C++, LabVIEW.

- Khả năng đọc hiểu tài liệu bằng English.

Nguyễn Văn Tình

Võ Hồng Hải

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu thành phần neutron sinh ra trong máy gia tốc xạ trị tuyến tính

- Xây dựng mô hình mô phỏng máy gia tốc xạ trị sử dụng

Gate/Geant4

- Nghiên cứu thành phần neutron sinh ra từ máy gia tốc xạ trị

- Sử dụng ngôn ngữ lập trình C++.

- Khả năng đọc hiểu tài liệu bằng English.

Phạm Nguyễn Kim Ngân

Hoàng Thị Kiều Trang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu phân bố tán xạ Compton trong khối tính thể nhấp nháy

- Xác định phân bố tán xạ Compton trong khối tinh thể nhấp nháy bằng công cụ mô phỏng

- Siêng năng

- Thích tính toán, mô phỏng và lập trình

Đinh Thị Quỳnh Như

Trịnh Hoa Lăng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Áp dụng VMC tính toán các mức năng lượng trạng thái cơ bản của một số hạt nhân nhẹ.

Viết code cho phương pháp VMC để tính các mức năng lượng cho các hạt nhân nhẹ

+ Có khả năng về lập trình.

+ Đọc tài liệu tiếng Anh.

          

Huỳnh Minh Quốc

Trịnh Hoa Lăng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khảo sát các ảnh hưởng của làm trơn và làm khớp phổ gamma trong xử lý phổ FSA áp dụng để phân tích các mẫu phóng xạ môi trường.

viết code xử lý phổ.

Đo đạc lấy phổ các mẫu môi trường

+ Yêu cầu: siêng năng và thích làm hướng này.

+ Đọc tài liệu tiếng Anh.

          

Lê Mạnh Cường

Nguyễn Thị Cẩm Thu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lập kế hoạch xạ trị điều biến cường độ chùm proton

Tính toán và tối ưu hóa liều proton

-Chịu khó

-Có khả năng làm việc với code

-Máy tính có RAM 8Gb trở lên

-Sinh viên chuyên ngành VLYK

Nguyễn Anh Duy

Nguyễn Thị Cẩm Thu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

So sánh kế hoạch điều biến cường độ chùm proton (IMPT) với kế hoạch xạ trị điều biến thể tích cung tròn (VMAT)

Tính toán và so sánh phân bố liều của khối u và cơ quan lành của 2 kĩ thuật IMPT và VMAT

-Chịu khó

-Có khả năng làm việc với code

-Máy tính có RAM 8Gb trở lên

-Sinh viên chuyên ngành VLYK

Võ Tuấn Vương

Phan Lê Hoàng Sang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tính toán vật lý lò bằng chương trình GEANT4

- Tính toán các thông số vật lý lò bằng GEANT4

- So sánh với các chương trình khác như MCNP

-Có máy tính để chạy mô phỏng

-Hoàn thành chuẩn tiếng Anh đúng hạn

Thái Thị Thanh Tuyền

Nguyễn Duy Thông

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu phân rã muon trong mô hình chuẩn

Nội dung chính:

1.Nghiên cứu phân rã muon trong mô hình chuẩn.

2.Xác định xác suất phân ra trong vùng năng lượng cao.

- Tính toán lý thuyết về hạt cơ bản.

- Code C++/ROOT

Trần Thanh Phong

Lê Hoàng Chiến

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Áp dụng gần đúng SWKB tính chu kỳ bán rã của các hạt nhân nặng phát alpha

+ Tìm hiểu gần đúng SWKB

+ Tính chu kỳ bán rã và so sánh với số liệu thực nghiệm

+ Chịu khó

+ Siêng năng

Hồ Quang Trung

Lê Hoàng Chiến

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khảo sát ảnh hưởng của dạng rào thế Coulomb lên tiết diện tổng hợp  

+ Chịu khó

+ Siêng năng

Trần Tiến Sỹ

Trần Nhân Giang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu phương pháp phân loại và phục hồi ảnh trong công nghiệp và y tế

Áp dụng các thuật toán phân loại và phục hồi ảnh 2D và 3D

-       Đọc hiểu tiếng Anh

-       Có khả năng lập trình

Phạm Trần Duy Linh

Trần Nhân Giang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phương pháp chụp ảnh sử dụng chùm tia đa bước sóng

Khảo sát khả năng phục hồi ảnh 2D và 3D trong phương pháp CXDI sử dụng chùm tia đa sắc

-       Đọc hiểu tiếng Anh

-       Có khả năng lập trình

Đinh Anh Thư

Trần Nhân Giang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kỹ thuật chụp ảnh 2D và 3D sử dụng phương pháp tương phản pha

Phục hồi ảnh 2D và 3D của các mẫu có cấu trúc khác nhau bằng việc áp dụng các thuật toán lặp

-       Tiếng Anh

-       Lập trình

Tống Thị Thanh Nhi

Châu Thành Tài

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mô phỏng cấu hình của hệ đo triệt Compton bằng phần mềm Geant4

Xây dựng hệ đo triệt Compton bằng phần mềm Geant4

-       Đọc hiểu tiếng anh

-       Lập trình C++ tốt

Lê Thị Kim Ngân

Châu Thành Tài

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tính toán sơ đồ mức của một số hạt nhân bằng phần mềm DICEBOX

Tính toán xác suất dịch chuyển riêng phần của một số hạt nhân để xác định sơ đồ mức của hạt nhân

-       Đọc hiểu tiếng anh

-       Chịu khó và thích lý thuyết

Lưu Hồng Bảo

Huỳnh Thị Yến Hồng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ứng dụng kỹ thuật phân tích toàn phổ vào phân tích đồng vị phóng xạ môi trường trên hệ phổ kế gamma.

Áp dụng quy trình phân tích toàn phổ đã được xây dựng vào phân tích một số mẫu môi trường trên hệ phổ kế gamma.

Làm thực nghiệm tại PTN Kỹ thuật Hạt nhân

Nguyễn Trọng Nguyên

Huỳnh Thị Yến Hồng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu tương quan hoạt độ đồng vị phóng xạ và thành phần kết cấu trong một số mẫu môi trường.

Mục tiêu của đề tài là khảo sát hoạt độ đồng vị phóng xạ trong một số loại đất. Dựa trên những thông số về thành phần, kết cầu của đất, đề tài đánh giá mối tương quan giữa hoạt độ phóng xạ và thành phần đất.

Làm thực nghiệm tại PTN Kỹ thuật Hạt nhân

Nguyễn Minh Thuận

Trương Hữu Ngân Thy

Huỳnh Thị Yến Hồng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phân tích hoạt độ mẫu sol khí bằng kỹ thuật phân tích toàn phổ trên hệ phổ kế gamma.

+ Xây dựng quy trình phân tích mẫu sol khí dựa trên kỹ thuật phân tích toàn phổ

+ Tiến hành phân tích hoạt độ phóng xạ của một số mẫu không khí

Làm thực nghiệm tại PTN Kỹ thuật Hạt nhân

Ngô Lai Thích

Nguyễn Văn Thắng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các hoạt động nông nghiệp làm thay đổi phông phóng xạ tự nhiên trong đất mặt

+ Đo phông phóng xạ tự nhiên trong đất

+ Đo hoạt độ phóng xạ trong nước tưới, phân bón, cây trồng,...

+ Nghiên cứu mô hình đánh giá các yếu tố trên đến sự thay đổi phông phóng xạ tự nhiên trong đất.

+Thu thập mẫu thực tế

+ Thích hướng nghiên cứu về môi trường

Lê Bình An

Nguyễn Văn Thắng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguy cơ ô nhiễm phóng xạ từ việc khai thác đá ở Bình Dương: Trường hợp nghiên cứu đối với các đồng vị U-238, Ra-226, và Rn-222

- Đo bằng hệ phổ kế alpha, đầu dò RAD7.

- Các mô hình dự đoán sự thay đổi hoạt độ các đồng vị phóng xạ trong hộ sinh thái hồ đá.

+Thu thập mẫu thực tế

+Kỹ năng viết Tiếng Việt và trình bày kết quả nghiên cứu (word, excel)

Đào Duy Khương

Nguyễn Tấn Châu.

Lê Công Hảo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Kiểm chuẩn nghiệm thu máy đo hoạt độ phóng xạ (Commisioning the Dose Calibrator)

Phân tích nồng độ phóng xạ beta có trong mẫu nước thải y tế đã được xử lý bởi hệ thống xử lý nước thải trung tâm theo 2 tiêu chuẩn xét nghiệm khác nhau là TCVN 8879:2011

TCVN 6219:2011.

Yêu cầu:

Sinh viên có kỹ năng xét nghiệm, xử lý mẫu và phân tích phổ.

Sinh viên tìm hiểu hai phương pháp xét nghiệm TCVN 8879:2011 và TCVN 6219:2011 xem mình có đủ năng lực làm không trước khi xin nhận đề tài.

Nguyễn Đức Đông Quang

Vũ Ngọc Tú

Nguyễn Thị Cẩm Thu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lập kế hoạch xạ trị ung thư vú bằng kĩ thuật nửa trường chiếu tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang

Sử dụng kĩ thuật nửa trường chiếu để lập kế hoạch xạ trị ung thư vú trên hệ thống phần mềm lập kế hoạch xạ trị Prowess Panther tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.

-Chăm chỉ, cẩn thận

- Có khả năng đọc hiểu tốt các tài liệu tiếng anh chuyên ngành

-Thời gian thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang từ 1 đến 3 tháng.

Nguyễn Thị Ngọc Truyền

Đặng Quang Huy

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị OCTAVIUS dùng QA kế hoạch xạ trị sử dụng kỹ thuật IMRT

 

Vật lý y khoa

Thích tính toán

Trần Thị Thanh Trúc

ThS. Lê Trương Anh Khoa

Ks. Ngô Trung Nghĩa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khảo sát quy trình đảm bảo chất lượng kế hoạch xạ trị điều biến cường độ chùm tia IMRT bằng thiết bị MatrixX trên máy gia tốc Precise tại bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh

Tìm hiểu các bước trong quy trình sử dụng thiết bị MatrixX để đảm bảo kế hoạch xạ trị IMRT.

Nghiên cứu các tiêu chuẩn để một kế hoạch IMRT có đảm bảo chất lượng hay không.

Đánh giá, kết luận

Ưu tiên nam sinh viên, học ngành Vật lý Y khoa

Biết đọc tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Xạ trị, biết xử lý số liệu

Siêng năng, cần cù, chịu khó, làm việc thứ bảy, chủ nhật, chiều tối.

Hoàng Vương Ngọc Thiện

ThS. Lê Trương Anh Khoa

Ks. Ngô Trung Nghĩa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khảo sát quy trình lập kế hoạch xạ trị 3D-CRT đối với bệnh ung thư tuyến mang tai tại bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh

Tìm hiểu các bước trong quy trình lập kế hoạch xạ trị 3D-CRT bệnh ung thư tuyến mang tai, các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch, các phương pháp điều chỉnh liều tối ưu…

Đánh giá, kết luận

Ưu tiên nam sinh viên, học ngành Vật lý Y khoa

Biết đọc tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Xạ trị, biết xử lý số liệu

Siêng năng, cần cù, chịu khó, làm việc thứ bảy, chủ nhật, chiều tối.

Nguyễn Anh Tuấn

ThS. Lê Trương Anh Khoa

Ks. Ngô Trung Nghĩa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khảo sát quy trình lập kế hoạch xạ trị 3D-CRT đối với ung thư vú đã đoạn nhũ bằng phương pháp DIBH tại bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh

Tìm hiểu các bước trong quy trình lập kế hoạch xạ trị 3D-CRT bệnh ung thư vú đã đoạn nhũ bằng phương pháp hít sâu nín thở DIBH, các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch, các phương pháp điều chỉnh liều tối ưu, phương pháp xạ trị đồng bộ nhịp thở…

Đánh giá, kết luận

Ưu tiên nam sinh viên, học ngành Vật lý Y khoa

Biết đọc tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Xạ trị, biết xử lý số liệu

Siêng năng, cần cù, chịu khó, làm việc thứ bảy, chủ nhật, chiều tối.

Đặng Tấn Giàu

Lê Thị Đến

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khảo sát quy trình xạ trị áp sát suất liều cao với lập kế hoạch mô phỏng 3D cho bệnh nhân ung thư cổ tử cung giai đoạn IIB –IVA tại bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ.

-Chi tiết quy trình xạ trị áp sát suất liều cao.

-Thực nghiệm QA, QC hằng ngày thiết bị trong xạ trị áp sát suất liều cao trước khi điều trị cho bệnh nhân.

-Lập kế hoạch xạ trị và đánh giá kết quả cho bướu và cơ quan lành sau mỗi lần điều trị cũng như tổng liều sinh học sau khi kết thúc điều trị trong xạ trị áp sát suất liều cao với mô phỏng 3D sử dụng dữ liệu ảnh CT.

-Chăm chỉ, nhiệt tình, cẩn thận.

-Tinh thần tự giác, độc lập nghiên cứu cao.

-Có khả năng đọc tài liệu tiếng anh tốt,

-Khuyến khích và ưu tiên những bạn có định hướng Vật Lý Y Khoa và làm việc tại các bệnh viện.

Đặng Gia Hân

Nguyễn Văn Minh Kha

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

QA/QC các thiết bị đo phóng xạ trong Y Học Hạt Nhân

-Nghiên cứu hoạt động các thiết bị đo phóng xạ sử dụng trong Y Học Hạt Nhân về chức năng, điều kiện làm việc, các sai số thường gặp …

-Thực hiện các quy trình QA/QC cho từng loại thiết bị theo hướng dẫn của quốc tế bằng những phương tiện hiện có tại khoa Y Học Hạt Nhân Bệnh Viện Ung Bướu Thành Phố Cần Thơ.

-Có tư duy độc lập.

-Kỹ năng tìm và đọc tài liệu.

-Khả năng đọc hiểu ngoại ngữ (chủ yếu Anh Văn).

-Chịu khó, dành nhiều thời gian cho luận văn.

-Tôn trọng người hướng dẫn và thực hiện tốt những công việc được giao.

-Thích ngành vật lý y khoa và các nội dung nghiên cứu trong luận văn.

-Ưu tiên các bạn có nhà tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và có ý định làm việc ngành vật lý y khoa khi tốt nghiệp.

Tống Duy Phúc

Trần Văn Phúc

Đánh giá vai trò của phương pháp tái tạo ảnh trong kỹ thuật xạ hình tưới máu cơ tim

   

Vũ Anh Khương

 

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1