bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân - Vật lý Y khoa

Thông báo

Danh sách sinh viên được làm đề tài khoá luận tốt nghiệp

Sau khi xem xét điểm Anh Văn thì Bộ môn quyết định cho những sinh viên sau được làm đề tài khóa luận. Những sinh viên chưa đạt chuẩn Anh Văn bị tạm dừng để tập trung học tiếng Anh.

- Danh sách sinh viên được tiếp tục làm đề tài xem trong link đính kèm.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ TS. Trần Nhân Giang( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Bộ môn VLHN - KTHN - VLYK

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1