bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân - Vật lý Y khoa

Thông báo

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn

  • Nghiên cứu sinh: Lê Hoàng Chiến
  • Thời gian: 8h30 ngày 17/10/2020
  • Tên đề tài : Mô tả vi mô phản ứng va chạm hạt nhân - hạt nhân ở năng lượng thấp
  • Cán bộ hướng dẫn: GS.TS Đào Tiến Khoa và GS.TS Châu Văn Tạo
  • Địa điểm: phòng F102, trường đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4,Q5

Kính mời quý Thầy, Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên cao học, sinh viên quan tâm đến tham dự.

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân - Vật lý Y khoa

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1